Kontakt AKS leder

AKS-leder:

Pilar Henie
Tlf. 23005388
E-post: pilar.henie@ude.oslo.kommune.no