Nye priser 2017

 Nye takster for 2017

Inntekter

< 208 305

< 370 320

> 370320

Hel plass

624

1146

2922

Halv plass

401

737

1975

Byråd for oppvekst og kunnskap har lagt inn foreslåtte takster for 2017, se tabell.

Takstene er inkludert kost.