Hel- og deltidsplass

Heltidsplass innebærer at plassen kan benyttes ubegrenset innenfor åpningstiden til AKS, også i ferieklubbene.

Deltidsplass kan benyttes opptil 12 timer per uke. Hvordan dere vil benytte disse timene i uken, føres i erklæringen som leveres til baseleder i starten av skoleåret.

Denne tidsplanen er fast, er det endringer skal dette meldes skriftlig eller per e-post til baseleder.

I ferieukene kan barn med deltidsplass benytte seg av 2 hele dager (kan ikke spare opp dager eller timer på AKS fra andre uker/ferier).

Det er mulig å kjøpe utvidet tid i skolens ferier/inneklemte dager for barn med deltidsplass. Modell kommer. 

Enkeltdager der skolen har stengt og AKS er åpent teller inn i de 12 timene per uke. For eksempel om barnet er 8 timer på AKS denne dagen, har det kun fire timer igjen resten av uken på AKS.

 

Oppsigelse og endring av plass

Endring av plass: Man kan søke om deltidsplass to ganger per år;

Innen 1.mai med virkning fra 1.august, og 1.november med virkning fra 1.januar.

Sammen med søknaden leverer man en ny tidsplan for hvordan man vil fordele de 12 timene i uken. 

 

Oppsigelse av plass gjøres via Oslo kommune sine hjemmesider. Direktelink finner du på hjemmesiden vår under fanen "Aktivitetsskolen".

Det er en månedsoppsigelsestid fra og med den første i hver måned, etter at du har levert oppsigelse. Sier du opp etter den 1. i måneden, blir oppsigelsestiden ut denne måneden og den neste.