Hel og halvdagsplass

Heldagsplass innebærer at plassen kan benyttes ubegrenset innenfor åpningstiden til AKS, også i ferieklubbene.

Halvdagsplass kan benyttes opptil 12 timer per uke. Hvordan dere vil benytte disse timene i uken, føres i erklæringen som leveres til baseleder i starten av skoleåret.

Denne tidsplanen er fast, er det endringer skal dette meldes skriftlig eller per e-post til baseleder.

I ferieukene tilsvarer det 2 hele dager (kan ikke spare opp dager eller timer på AKS fra andre uker/ferier).

Det er ikke mulig å betale for ekstra dager i ferie eller enkelttimer over 12 timer i uken.

Enkeltdager der skolen har stengt og AKS er åpent teller inn i de 12 timene per uke. For eksempel om barnet er 8 timer på AKS denne dagen, har det kun fire timer igjen resten av uken på AKS.

 

Oppsigelse og endring av plass

Endring av plass: Man kan søke om halvdagsplass to ganger per år.

Innen 1.mai med virkning fra 1.august, og 1.november med virkning fra 1.januar.

Sammen med søknaden leverer man en ny tidsplan for hvordan man vil fordele de 12 timene i uken. 

 

Oppsigelse av plass må sendes skriftlig til leder for Aktivitetsskolen.

Det er en månedsoppsigelsestid fra og med den 1. i måneden, etter at du har levert oppsigelse. Sier du opp etter den 1. i måneden, blir oppsigelsestiden ut denne måneden og den neste.