Læringsstøttende aktiviteter

Hva er en læringsstøttende aktivitet:

  • En aktivitet som støtter opp under skolens arbeid med fag og ferdigheter
  • En aktivitet som er planlagt og har tydelige læringsmål
  • Gjennom læringsstøttende aktiviteter skal Aktivitetsskolen følge opp og videreføre satsningsområder og temaer som det arbeides med i skolen og innarbeide disse i aktivitetsskolens planer.
  • De læringsstøttende aktivitetene skal være lystbetonte og preget av lek, og fungere som repetisjon, supplering og/eller "overlæring".


På AKS Korsvoll betyr dette:

Temadager og temauker: Eks. Matteuker, naturfagsuker, FN – dagen, English speaking day osv. Gjelder også aktiviteter i ukeplanen som har fokus innenfor målområdene for eks. Biblioteksbesøk, spillaktiviteter, leksetid, osv.