Læringsstøttende aktiviteter

En læringsstøttende aktivitet er:

 • En aktivitet som støtter opp under skolens arbeid med fag og ferdigheter
 • En aktivitet som er planlagt og har tydelige læringsmål

Gjennom læringsstøttende aktiviteter skal Aktivitetsskolen følge opp og videreføre satsningsområder og temaer som det arbeides med i skolen og innarbeide disse i aktivitetsskolens planer.

De læringsstøttende aktivitetene skal være lystbetonte og preget av lek, og fungere som repetisjon, supplering og/eller "overlæring".

På AKS Korsvoll betyr dette:

 • Temadager og temauker:
  • Matteuker
  • Naturfagsuker
  • FN-dagen
  • English speaking day
  • osv. 
 • Gjelder også aktiviteter i ukeplanen som har fokus innenfor målområdene:
  • Biblioteksbesøk
  • Spillaktiviteter
  • Leksetid
  • osv.