Lokale planer

Med de lokale planene så jobber vi med at alle elever i Aktivitetsskolen skal sikres et aktivitetstilbud, som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag. Utifra denne planen så utarbeider vi ukeplan som sendes ut på mail sammen med skolens ukebrev. 

Lokalplan Furua 2016-2017.pdf

Lokalplan Katta 2016-2017.pdf

Lokalplan Sofagrisene 2016-2017.pdf

Lokalplan Solstua 2016-2017.pdf

Lokalplan Trollhulen 2016-2017.pdf