Lokale planer

Med de lokale planene så jobber vi med at alle elever i Aktivitetsskolen skal sikres et aktivitetstilbud, som støtter opp under skolens arbeid med ferdigheter og fag. Utifra denne planen så utarbeider vi ukeplan som sendes ut på mail sammen med skolens ukebrev.

Lokal plan for Aktivitetsskolen på Korsvoll 2017-18.pdf