Lokale planer

Utifra den lokale planen utarbeider vi ukeplan, som sendes ut på e-post sammen med skolens ukebrev.

Lokal plan for Aktivitetsskolen på Korsvoll 2017-18.pdf