Hovedseksjon

Dans med Quick Style Studio

Quick Style Studio

Første kursperiode (mandag 10. oktober - mandag 11. november):

Solstua: 14:30-15:15 (44 barn)

Trollhulen: 15:15-16:00 (26 barn)

Andre kursperiode (mandag 21. november - mandag 19. desember):

Katta: 14:30-15:15 (30 barn)

Sofagrisene: 15:15-16:00 (34 barn)