Hovedseksjon

Leksetid

Her får barna sitte på et rom med arbeidsro, med voksne fra AKS tilstede. De voksne bistår og hjelper de som trenger det, men hvis det er mange barn tilstede er det begrenset med hjelp de voksne klarer å gi hvert barn. Hvis barnet ditt opplever leksene som for vanskelige til å gjennomføre på egenhånd ber vi dere ta kontakt med læreren. 

Leksetiden skal tilpasses etter oppgavene i barnas lekse. Så langt Aktivitetsskolen kan skal vi bistå elevene med nødvendig utstyr, slik at de har mulighet til å få gjort leksene sine på AKS dersom de ønsker det. 

For å se når ditt barn har leksetid ber vi deg se på ukeplanen som blir sendt ut fra baselederen hver uke. Dersom du ikke finner den kan du ta kontakt med baselederen til din base direkte.