Overordnet del av læreplanen

Den overordnede delen beskriver det grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis i hele grunnopplæringen. Den skal også ligge til grunn for samarbeidet mellom hjem og skole.

Last ned presentasjon fra foreldremøtet , høsten 2018.

Last ned Overordnet del av læreplanen.