Gjenglemt tøy og småting

Det samler seg etter hvert ganske store mengder tøy som elevene har glemt igjen på skolen. Tøyet blir oppbevart utenfor klasserommet eller i kasser vis a vis loppekjelleren. Gjenglemt tøy gis til Korsvoll skolekorps loppemarked, to ganger pr. år. Vi ber elever og foresatte om å ta seg en tur innom skolen for å se gjennom haugen med tøy.
Småting som klokker, smykker, nøkler ol. blir oppbevart på kontoret og kan hentes der i kontortiden.

Det er også mye tøy og annet rot på plassene til de minste elevene. Det er derfor viktig at foreldrene kommer innom skolen minst én gang i uka for å gå over plassene utenfor klasserommet og på Aktivitetsskolen.