Helsesøster

Helsesøster er en del av skolehelsetjenesten.

 

Det er skolehelsetjenester på alle skolene i bydelen. Skolehelsetjenesten arbeider med elevenes trivsel og skolemiljø. Tilbudet omfatter blant annet helseveiledning og vaksiner til skoleelever.

 

Alle vaksiner er frivillige, og det blir gitt informasjon til foresatte i forkant av vaksineringen.

 

Helsesøster har fast tid på skolen. Hun kan ha samtaler individuelt eller i grupper på forskjellige klassetrinn. Målsettingen med dette er å nå barn og unge så ofte som mulig med temaer som fremmer god helse. Helsesøster kan delta i foreldremøter og temakvelder på skolen, og de har et tverrfaglig samarbeid med lærere og andre yrkesgrupper knyttet til skolen, bydelen og spesialtjenesten. Skolehelsetjenesten drives etter kommunehelseloven, veileder for helsestasjonen og skolehelsetjenesten og Oslo kommunes vedtekter. Tjenesten er et gratistilbud til barn og unge i grunnskolen og deres foresatte, og alle ansatte tilknyttet skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

 

 

 

Helsesøster holder til i vaktmesterboligen like ved skolen, og heter Haldis B Nistad.

Kontaktinformasjon på helsesøster:

E-post: halldis-b.nistad@bna.oslo.kommune.no

Tlf: 23 00 53 79 / 95 47 08 39

Tilstede: mandag: 11.00- 15.30

tirsdag: 08.00-14.00

onsdag: 08.00 - 14.00

 

 

Informasjon fra skolehelsetjenesten:

Informasjonsbrosjyre om skolehelsetjenestens arbeid

Informasjon om hodelus