Hovedseksjon

Veileder for hjem–skolesamarbeid

"Samarbeid hjem–skole" gir råd for å lykkes med hjem–skolesamarbeidet for foresatte og medarbeidere i skole og AKS. 

Foresatte er en viktig del av det utvidede klassemiljøet, og veilederen "Samarbeid hjem–skole" gir tips om hvordan ansatte og foresatte sammen kan bidra til et inkluderende skolemiljø.

I samarbeid har ledelse, lærere, elever og foresatte utarbeidet forventninger til det å være lærer, elev og foresatt ved Korsvoll skole. Klikk på lenken for å komme til dokumentet: Forventninger skole, elever og foresatte