Veileder for hjem–skolesamarbeid

"Samarbeid hjem–skole" gir råd for å lykkes med hjem–skolesamarbeidet for foresatte og medarbeidere i skole og AKS. 

Foresatte er en viktig del av det utvidede klassemiljøet, og veilederen "Samarbeid hjem–skole" gir tips om hvordan ansatte og foresatte sammen kan bidra til et inkluderende skolemiljø.

Se presentasjon fra foreldremøtet, høsten 2018

Se veilederen for hjem–skolesamarbeid på Oslo kommunes nettsider

 

I samarbeid har ledelse, lærere, elever og foresatte utarbeidet forventninger til det å være lærer, elev og foresatt ved Korsvoll skole (2015). Klikk på lenken for å komme til dokumentet: Forventninger skole, elever og foresatte