Hovedseksjon

Brukerundersøkelsen for AKS 2023

Plakat til burkerundersøkelse for AKS 2023

Foresatte med barn i Osloskolen inviteres av Utdanningsetaten (UDE) til å delta i årets brukerundersøkelse av tilbudet i Aktivitetsskolen (AKS). UDE oppfordrer alle foresatte med barn i 1.-4. trinn (inkludert de som ikke benytter seg av AKS), samt foresatte med barn i 5.-7. trinn som benytter seg av AKS om å delta.

 

Undersøkelsen åpner 23.11.23 og er åpen t.o.m 6.12.23

 

Undersøkelsen kan gjennomføres ved å gå inn på følgende webside: https://www.digiaks.no/aks/