Hvorfor det?

HVorfor det?
"Hvorfor det?" er en forskerutstilling for elever fra 3.-7.trinn. Initiativtager i Norge er Ruth Aga og prosjektet poå Korsvoll skole er foreldredrevet. Se informasjon på www.hvorfordet.no/.
 
Ruth Aga var hos oss onsdag 10.oktober og snakket med våre elever om prosjektet. Se hvorfordet.no/korsvoll?
 
Påmeldingsfrist: mandag 29.10. på www.hvorfordet.no/korsvoll/pamelding
 
  • Alle elever er velkommen til ‘workshops’ på skolen:
    • 18.10, 19:00-20:00.
    • 30.10, 19:00-20:00.
    • 14.11, 19:00-20:00.
  • Elever i 3.-4.klasse kan få hjelp på AKS.
 
Foreldre kan melde seg som dommere. Send E-post til Kyrre Emblem; kyrre.emblem@gmail.com.
 
Selve utstillingen foregår på skolen 25.november. Elevene møter 10:30. Utstilling åpner 13:00.