Hovedseksjon

Hvorfor det?

Hvorfor det?

Er det noe du er nysgjerrig på, og har lyst til å finne svar på? Alle elever fra 3.-7. trinn på Korsvoll skole inviteres til å vise fram forskning på egne spørsmål på en utstilling søndag 26. november 2023.

Deltakelse er frivillig, og arbeidet skjer på fritiden i løpet av en 4 ukers periode fra oktober 2023. Utstillingen heter "Hvorfor det?".

Man kan melde seg på alene, eller samarbeide med 1-2 andre.  Resultatet av forskningen skal samles på en plakat, som du (eller dere) skal vise fram og fortelle om på utstillingen.   

Ekte forskere vil være dommere på utstillingen.  De vil høre på presentasjonen deres, og se på alt dere har å vise fram. Diplom og premie til alle!

Mer informasjon og påmelding på hvorfordet.no/korsvoll