Innskriving av nye 1. klassinger skoleåret 2018–2019

Glade skoleelever, illustrasjon

Brev med informasjon sendes ut i løpet av uke 50. Skjemaene kan returneres pr. post, leveres på skolens kontor i skolens åpningstid, eller leveres på innskrivingsdagen.