Hovedseksjon

Informasjon til skolestartere

Barn hopper paradis.

Førskoledagen

Skolen inviterer til førskoledag tirsdag 7. juni klokken 09:00. Barna vil bli delt inn i klasser alfabetisk slik at de får følge en lærer inn i klasserommet. Det er ikke slik klasseinndelingen vil bli til høsten. Denne dagen får de føle på det å være i et klasserom og bli kjent med noen av lærerne på skolen, samt de nye medelevene de skal begynne på skolen sammen med. Samtidig vil vi ha et foreldremøte i gymsalen fra ca. 9:30-10:30. Der får dere mer informasjon om veien mot skolestart. 

I tillegg har vi laget en liten film vi håper dere vil ta en titt på hjemme:

Aktivitetsskolen

AKS åpner mandag 1. august og vi er klare til å ta imot deres barn fra klokken 10 denne dagen. Til vanlig har AKS åpent fra kl. 07:30 til kl.16:45 mandag-fredag, med unntak av torsdag 18. og fredag 19. august. Da har skolen og AKS planleggingsdager og holder stengt. Vi anbefaler at barna bruker dagene på AKS før skolestart til å bli kjent med skolen, de ansatte som jobber her og ikke minst alle de nye medelevene deres. 

Før barnet kan begynne må dere søke plass i AKS:

  1. Søk om plass elektronisk her.
  2. AKS godkjenner søknaden og oppretter et tilbud.
  3. Fakturamottaker må logge inn og takke ja til tilbudet innen fristen (medsøker kan se søknaden, men har ikke mulighet til å takke ja). Dersom fristen har gått ut må du kontakte AKS

I AKS er det to typer plasser dere kan velge mellom: heltids- eller deltidsplass. Forskjellene kan dere lese mer om her.
Merk at det er gratis deltidsplass for 1. trinn i hele Oslo og med det følger egne regler. Se eget avsnitt i lenken over.

Barn med gratis deltidsplass er hjertelig velkomne på AKS tirsdag og onsdag i uke 31, 32 og 33.

Har du spørsmål angående søknad om plass, fakturering eller generelle AKS-spørsmål kan du kontakte leder for AKS, Dan Lorntzsen.

Har du spørsmål om ferietilbudet, trenger å gi noen beskjeder til avdelingen eller vil snakke om oppstart så kan du kontakte baseleder på Solstua (1. trinn), Aman.

IST Home

Nytt fra i år er at AKS har gått over til et digitalt system for å ha oversikt over hvilke barn som er på AKS til enhver tid. Dette systemet vet vi mange barnehager bruker allerede, så forhåpentligvis er det kjent for mange. Hvis ikke kan dere lese mer om det her.
Vi håper dere vil laste ned appen til deres smartelefon og bruke den til å melde ifra hvilke dager barnet deres kommer før skolestart. Har dere problemer med å få det til er det bare å kontakte AKS.

Skolestart

Første skoledag er mandag 22. august. Elevene fra 2.-7. trinn starter klokken 08:30 og dere som skal begynne i 1. klasse møter klokken 09:00. Det blir en liten seremoni foran hovedinngangen hvor alle blir ropt opp og får hilse på rektor, før elevene går sammen med kontaktlærer til sine respektive klasserom. Dere må gjerne følge med inn for fotografering og lignende, men siden dagen er elevenes, ber vi dere forlate klasserommet etter ca. 10 minutter.
Elevene må ha med matpakke og drikke. Skoledagen slutter klokken 12:00. De barna som da evt. ikke skal på AKS må hentes utenfor klasserommet.
Klasselister og navn på kontaktlærer sendes ut i løpet av uke 25. Det vil bli holdt foreldremøte tidig i høst. Møteinnkalling sendes ut så fort datoen er fastsatt.

Under er to videoer av noen flere viktige nøkkelpersoner for deres barn i forbindelse med skolestart:

Møt sosiallærer

Møt helsesykepleierne