Informasjon til skolestartere

Barn hopper paradis.

Førskoledagen

Skolen vil arrangere førskoledag mandag 7. juni. Dette arrangementet blir i år en besøksdag, der barnehagene tar med seg sine skolestartere på besøk til skolen. Av hensyn til smittevern er det dessverre ikke mulig for foresatte å delta.
Skolen vil avtale en tid med disse barnehagene.

 • Langmyrgrenda barnehage.
 • Korsvolltoppen barnehage.
 • Andromeda barnehage.
 • Nordberg menighet barnehage.
 • Nordberg barnehage.
 • Hamborgplassen.
 • Hansemyra friluftsbarnehage.
 • Havnabakken barnehage.

Dersom barnet ditt går i en annen barnehage, ber vi deg om å ta kontakt med skolen. Vi vil legge til rette for at også disse barna får besøkt skolen.

I tillegg har vi laget en liten film vi håper dere vil ta en titt på hjemme, sammen med deres barn.

Aktivitetsskolen

AKS åpner mandag 2. august og har åpent fra kl. 07:30 til kl.16:45 mandag-fredag frem mot skolestart, med unntak av torsdag 12. og fredag 13. august. Da har skolen og AKS planleggingsdager og holder stengt. Vi anbefaler at barna bruker dagene før skolestart til å bli kjent med skolen, de ansatte som jobber her og ikke minst alle de nye klassekameratene. Før barnet kan begynne må dere søke plass i AKS.

 

Program for ferieklubben på AKS finner du her.

Slik søker du:

 1. Søk om plass elektronisk her.
 2. AKS godkjenner søknaden og oppretter et tilbud.
 3. Fakturamottaker må logge inn og takke ja til tilbudet (medsøker kan se søknaden, men har ikke mulighet til å takke ja).

Dere kan velge mellom heltids- eller deltidsplass. Forskjellene kan dere lese mer om her. Merk at det er gratis deltidsplass for 1. trinn i Oslo og med det følger egne regler. Se eget avsnitt i lenken.

Har du spørsmål angående søknad om plass, fakturering eller generelle AKS-spørsmål kan du kontakte leder for AKS, Dan Lorntzsen.

Har du spørsmål om ferietilbudet, trenger å gi noen beskjeder til avdelingen eller vil snakke om oppstart så kan du kontakte baseleder på Solstua (1. trinn), Aman.

Skolestart

Første skoledag er mandag 16. august. Elevene fra 2.-7. trinn starter klokken 08:30 og dere som skal begynne i 1. klasse møter klokken 09:00. Det blir en liten seremoni foran hovedinngangen hvor alle blir ropt opp og får hilse på rektor, før elevene går sammen med kontaktlærer til sine respektive klasserom. Dere må gjerne følge med inn for fotografering og lignende, men siden dagen er elevenes, ber vi dere forlate klasserommet etter ca. 10 minutter.
Elevene må ha med matpakke og drikke. Skoledagen slutter klokken 12:00. De barna som ikke skal på AKS må hentes utenfor klasserommet.
Klasselister og navn på kontaktlærer sendes ut i løpet av uke 25. Det vil bli holdt foreldremøte tidig i høst. Møteinnkalling sendes ut så fort datoen er fastsatt.

Møt sosiallærer

Møt helsesykepleierne