Velkommen til Korsvoll skoles 17. mai-feiring 2018!

17. mai tog Karl Johan.

Velkommen til 17.maifeiring på Korsvoll skole. Tradisjon tro er det arrangement på skolen kl 08.00. Lokalt barnetog går fra skolen ca 08.30. Håper mange vil feire dagen med oss!

Som alltid arrangerer FAU fest i skolegården fra kl. 16.00. Borgertoget starter fra Svensenga kl 15.45. Velkommen!  Klikke her for mer info.