Hovedseksjon

Velkommen til skolestart på Korsvoll skole mandag 21.8

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Vi gleder oss alle til å se dere igjen:)

2. til 7. trinn har oppstart kl. 08.30. Nye førsteklassinger har oppmøte kl. 09.00.

Velkommen skal dere være:)