Hovedseksjon

Utlån og leie av lokaler ved Korsvoll skole

Korsvoll skole låner ut lokaler til frivillige organisasjoner med tilbud til barn og unge under 25 år og andre aktører jf. Forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler.

Dersom man ikke kvalifiserer til gratis utlån av skolelokaler er det mulig å leie lokaler mot dekning av driftskostnader.

• Disse typene frivillige organisasjoner med lokal forankring i Oslo kan låne skolelokaler gratis:
• Frivillig organisasjon som tilbyr aktiviteter til elevene ved den aktuelle skolen.
• Lokal eller by omfattende organisasjon som tilbyr aktiviteter for barn og unge under 25 år.
• Idrettslag som tilbyr aktiviteter i gymsal for barn og unge under 25 år eller trening for psykisk utviklingshemmede uansett alder.
• Opplysningsorganisasjon som oppfyller kravene i voksenopplæringsloven.

Frivillige organisasjoner som tilbyr andre aktiviteter enn det som er beskrevet ovenfor kan låne skolelokaler mot dekning av driftskostnader.
For å søke om å låne og leie lokaler ved skolen, benyttes den digitale bookingløsninga.

Korsvoll skolen har følgende lokaler til utlån / utleie:
• Gymsaler (plass til 280 personer)
• Filmsal (plass til 170 personer)
• Amfiet (plass til 50 personer)
• Biblioteket (plass til 75 personer)
• Klasserom og spesialrom som tekstilrom, sløydrom og musikkrom.

Søknadsfrist 1. juni og 1. november
Det er søknadsfrist 1. juni eller 1. november for semesterlån til påfølgende semester og skolen låner også ut lokaler til enkeltstående arrangement gjennom hele skoleåret. Svar på søknader om semesterlån kan forventes tre uker etter søknadsfristen.

Utlån/utleie av skolens lokaler er fra kl. 17.00 til kl. 21.30 mandag til torsdag. Tilsynsvakt er til stede disse dagene. Det er ikke utleie i skolens ferie og fridager eller når skolen har egne arrangementer i lokalene.

Har du spørsmål ta kontakt med oss. Kontaktpersoner ved Korsvoll skole:
Joel Kolomoni