Forventninger til skole, elever og foresatte

I samarbeid har ledelse, lærere, elever og foresatte utarbeidet forventninger til det å være lærer, elev og foresatt ved Korsvoll skole. Dette skal være hjelpende "kjøreregler" for alle som er tilknyttet skolen. Klikk på linken under for å komme til dokumentet.

Osloskolen har også før inneværende skoleår utarbeidet en standard for skole-hjem samarbeid, også den er linket opp nedenfor.

Forventninger skole, elever og foresatte

 

Oslostandarden til skole-hjem samarbeid