Forventninger til skole, elever og foresatte

Dette skal være hjelpende "kjøreregler" for alle som er tilknyttet skolen. Klikk på lenken for å komme til dokumentet: Forventninger skole, elever og foresatte

Osloskolen har også før inneværende skoleår utarbeidet en standard for skole-hjem samarbeid, også den er linket opp nedenfor: Oslostandarden til skole-hjem samarbeid