Skoleplattform Oslo

Skoleplattform Oslo er den digitale løsningen for lærere, elever og foresatte i Osloskolen. Korsvoll skoles plan for bruk av Skoleplattformen beskriver hvordan ulike verktøy skal brukes for effektiv kommunikasjon. Planen kan lastes ned ved å klikke her.