Hovedseksjon

Strategisk plan 2023

Oslo by

På Korsvoll skole er det en innarbeidet praksis å ta natur og nærmiljø i bruk som læringsarena. Det gjenspeiles i vår visjon "Grenseløs læring - i hodet, i hjertet, i beina". Vi skal vareta hele mennesket gjennom fokus på fellesskapende didaktikk i et inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring. Våre elever skal føle seg trygge og ivaretatt. Våre elever skal få møte utfordringer på ulike arenaer hver dag.

Vi skal som alltid ha fokus på elevenes rett til et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø. Våre klasserom skal være preget av fellsskapende didaktikk, hvor positiv, støttende og inkluderende klasseledelse  fremmer trivsel og god læringskultur. 

I årets strategiske plan for Korsvoll skole, er dette noen av elementene vi vil ha ekstra fokus på.