Hovedseksjon

Åpningstider

Aktivitetsskolen har åpent mandag til og med fredag.

Morgenåpning fra kl. 07.30-08.30

Her kan barna få en rolig start på dagen hvor de f. eks. kan tegne, spille brettspill, lese eller spise frokosten sin. Klokken 08:15 går alle ut og leker. Når det ringer inn kl. 08:30 stiller barna opp med resten av klassen sin.

Dersom barnet ditt går selv til morgenåpning ber vi dere snakke med barnet hjemme om at de må gå inn på Solstua. Når barna kommer vil de bli tatt imot av en voksen og bli krysset inn og du som foresatt vil motta et pushvarsel i IST Home appen. Da vet du at barnet har kommet trygt frem på skolen. Dersom barnet leker andre steder på skolen vil de ikke være under tilsyn av AKS. 

Spesielt for Sofagrisene

De eldste barna våre går selv fra skolen og ned til "Sofagrisene" når skolen er ferdig for å krysse seg inn. For at dere foresatte skal vite at barnet har kommet til AKS etter skolen blir alle sofagriser krysset ut etter morgenåpning og starter med "blanke ark" når skolen er ferdig. Det betyr at hvis din sofagris er på morgenåpning vil du få et varsel om at barnet er krysset ut rundt kl. 08:30 - det betyr bare at barnet er gått til skolen. :) 

Furua (byomfattende spesialavdeling)

Morgenåpning for Furua foregår på deres egen base. Da disse barna ofte trenger en helt annen bemanning må dere her melde ifra i god tid dersom deres barn har behov for å være her før skolestart. Åpningstidene er de samme som for resten av AKS.

Skolens ferier

AKS holder åpent i de fleste av skolens ferier og inneklemte dager. Ferieprogram vil bli sendt ut i forkant av hver ferie og dere kan melde på deres barn direkte i IST Home appen.
AKS holder stengt juleaften, nyttårsaften, hele juli måned, samt alle helligdager.

Vi ber om respekt for våre åpningstider. Dersom det likevel skulle forekomme at barna hentes for sent, vil dette ved gjentatte ganger kunne medføre til oppsigelse av plassen.