Om Korsvoll AKS

Korsvoll har en av byens største Aktivitetsskoler med omlag 300 barn og 30 ansatte fordelt på fem baser. Vi er et tilbud for barn fra 1. - 4.trinn samt en spesialbase for barn fra 1. - 7.trinn. 

Aktivitetsskolen holder stengt hele juli, men holder ellers åpent i alle skolens ferier. Vi er i midlertid stengt på julaften, nyttårsaften og alle helligdager.

 

Aktivitetsskolen skal kjennetegnes ved:

  • å være en del av et helhetlig  tilbud til elevene i samarbeid med skolen
  • å være en alternativ læringsarena som støtter opp om elevenes faglige, sosiale og personile utvikling
  • å ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart
  • å gi gode muligheter for leksearbeid

Hver skole har ansvar for å utarbeide lokale planer for Aktivitetsskolen som sikrer samordning av skole, Aktivitetsskolen, leksehjelp og fritid. Målet for AKS er at elever og foresatte opplever stabilitet, trygghet, tilhørighet, tolleranse og trivsel. Elever skal være aktive og få utfordringer innen fysiske, estetiske og kreative aktiviteter når de er på AKS.

Søknadsfrist:

Hovedopptaket til AKS for elever på 1. trinn er 1. april. Plassen tildeles i utgangspunktet for fire år av gangen, altså ut 4. trinn. Man behøver ikke å søke plass ved AKS for hvert år. 

 

Søknad om plass ved Aktivitetsskolen, endring av type plass og oppsigelse av plass utføres elektronisk på Oslo kommune sine hjemmesider.