Hovedseksjon

Sykling til skolen

Det er foreldrene som avgjør om eleven skal kunne sykle til skolen eller ikke. Vi ønsker allikevel, og oppfordrer alle til, å følge anbefalingen om sykling til og fra skolen først når elevene har nådd sommeren i overgangen mellom 4. og 5. trinn og bestått sykkelprøven.

Dette er også i tråd med det Trygg Trafikk anbefaler.