Sykling til skolen

Vi oppfordrer alle elever til å vente til overgangen mellom 4. og 5. trinn.            

Den 20. august i år kom Kunnskapsdepartementet med en endring i forskrift til opplæringsloven. Endringen består i at det nå er foreldrene som avgjør om eleven skal kunne sykle til skolen eller ikke.

Vi ønsker allikevel, og oppfordrer alle til,  å følge anbefalingen om sykling til og fra skolen først når elevene har nådd sommeren i overgangen mellom 4. og 5. trinn og bestått sykkelprøven. Dette er også i tråd med det Trygg Trafikk anbefaler.