Hovedseksjon

Dysleksi

Vi følger opp elever med dysleksi blant annet ved å:
• tilpasse lekser/egen lekseplan (lærer)
• tilpasse lesetekster for lesetrening (lærer)
• gi utvidet tid på prøver (lærer)
• ha muntlige prøver der det er hensiktsmessig (lærer)
• ta i bruk PC eller nettbrett til bruk i arbeidsøkter, på skolen og hjemme
• gi lese- og skrivestøtte på digitale enheter

Her er skolens dysleksiplan

Vi anbefaler foresatte å melde seg inn i Dysleksiforeningen. Skolen kan bistå med å søke NAV om LingDys og LingRight.
Les om dysleksi på hjemmesidene til Dysleksi Norge.