Hovedseksjon

Hel- og deltidsplass

Rammer for de ulike plassene i AKS, heltidsplass, deltidsplass og gratis delitdsplass

For dere som har deltidsplass:

Deltidsplassen på 12 timer per uke kan fordeles slik dere selv ønsker, men det må lages en tidsplan som sendes til baseleder. Ved behov for endringer skal dette meldes skriftlig til baseleder.

I ferieukene kan barn med deltidsplass benytte seg av 2 hele dager. Det er ikke mulig å spare opp dager eller timer på AKS fra andre uker/ferier.

Har dere behov for mer tid i en ferie eller til en inneklemt dag er det mulig å kjøpe utvidet tid.

Inneklemte dager der skolen er stengt og AKS holder åpent teller de 12 timene man har til disposisjon den respektive uken.
For eksempel: Hvis barnet er 8 timer på AKS en inneklemt dag, har barnet kun fire timer igjen på AKS resten av den uken.

Gratis deltidsplass

Alle førsteklassinger i Oslo har tilbud om gratis deltidsplass. Barn med gratis deltidsplass kan ikke kjøpe utvidet tid. Ved behov for mer enn 12 timer i uken må man søke om heltidsplass. Da betaler man kun mellomlegget mellom en deltid- og heltidsplass. 

Oppsigelse og endring av plass

Man kan søke om å endre til deltidsplass to ganger per år; 

Innen 30. juni med virkning fra 1. august, og 30. november med virkning fra 1. januar.

Hvordan dere ønsker å benytte dere av de 12 timene avtales med baseleder.

Oppsigelse og endring av plass gjøres via Oslo kommune sine hjemmesider: 

Det er en månedsoppsigelsestid fra og med den første i hver måned, etter at du har levert oppsigelse. Sier du opp plassen etter den 1. i måneden, blir oppsigelsestiden ut denne måneden og den neste.