Hel- og deltidsplass

For dere som har deltidsplass:

Hvordan dere vil benytte disse timene i uken, føres i erklæringen som leveres til baseleder i starten av skoleåret.

Denne tidsplanen er fast, er det endringer skal dette meldes skriftlig til baseleder.

I ferieukene kan barn med deltidsplass benytte seg av 2 hele dager. Det er ikke mulig å spare opp dager eller timer på AKS fra andre uker/ferier.

Det er mulig å kjøpe utvidet tid i skolens ferier/inneklemte dager for barn med deltidsplass. 

Enkeltdager der skolen har stengt og AKS er åpent teller inn i de 12 timene man har til disposisjon per uke. Til eksempel: Hvis barnet er 8 timer på AKS en inneklemt dag hvor skolen holder stengt, har barnet kun fire timer igjen resten av den uken på AKS.

Oppsigelse og endring av plass

Endring av plass: Man kan søke om deltidsplass to ganger per år; 

Innen 1.mai med virkning fra 1.august, og 1.november med virkning fra 1.januar.

Hvordan dere ønsker å benytte dere av de 12 timene avtales med baseleder.

Oppsigelse og endring av plass gjøres via Oslo kommune sine hjemmesider: 

Det er en månedsoppsigelsestid fra og med den første i hver måned, etter at du har levert oppsigelse. Sier du opp etter den 1. i måneden, blir oppsigelsestiden ut denne måneden og den neste.