Hovedseksjon

Hel- og deltidsplass

Rammer for de ulike plassene i AKS, heltidsplass, deltidsplass og gratis delitdsplass

Heltidsplass

 • Barnet kan være på AKS i hele AKS sin åpningstid alle dager hvor AKS holder åpent.

Gratis deltidsplass (1.- 4. trinn)

 • Barnet kan være på AKS 12 timer per uke. Skolen fordeler timene jevnt ut over uken og kun etter skoletid (ikke morgenåpning).
 • Barnet kan være på AKS to dager per uke i skolens ferier. Skolen bestemmer hvilke dager barnet kan være på AKS.Disse dagene er satt til mandager og tirsdager
 • Barnet kan være på AKS 1/2 dag ved planleggingsdager og inneklemte feriedager.
 • AKS kan holde stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to dager i året.
 • Du kan ikke søke om å kjøpe utvidet tid. Trenger du flere timer må du søke om heltidsplass.
 • Det er ikke mulig å spare opp dager eller timer fra andre uker/ferier.

Vanlig deltidsplass (5. trinn)

 • Barnet kan være på AKS 12 timer i uken. Timene kan benyttes før og etter skoletid. 
 • Du kan søke om å kjøpe utvidet tid (f. eks. i forbindelse med ferier).
 • AKS kan holde stengt i forbindelse med skolens planleggingsdager inntil to dager i året.
 • Det er ikke mulig å spare opp dager eller timer fra andre uker/ferier.
 • På inneklemte dager hvor skolen holder stengt og AKS er åpent må dere fortsatt telle 12 timer for hele uken. Dette må dere ta høyde for hvis dere tenker å ha barnet på AKS en hel dag den inneklemte dagen. 

Alle barn med deltidsplass (vanlig og gratis) må levere en oppholdsplan med hvordan dere tenker å benytte dere av plassen. Planen skal registreres i IST Home og godkjennes av AKS.

Oppsigelse og endring av plass

Man kan søke om endring av plass gjennom hele året, men endring til deltidsplass blir kun gjeldende fra; 

 • Søknad levert innen 30. juni med virkning fra 1. august
 • Søknad levert innen 30. november med virkning fra 1. januar.

Oppsigelse og endring av plass gjøres via Oslo kommune sine hjemmesider: 

Det er en månedsoppsigelsestid fra og med den første i hver måned, etter at du har levert oppsigelse. Sier du opp plassen etter den 1. i måneden, blir oppsigelsestiden ut denne måneden og den neste.

Spesielt for 5.trinn

Barn på 5. trinn kan søke om endring av plass gjennom hele året med en måneds oppsigelsestid fra og med den første i hver måned og blir gjeldende fra den første i måneden etter. Av hensyn til når faktura for AKS genereres må vi ha denne oppsigelsestiden, men dere trenger altså ikke vente til 1. august eller 1. januar for at endringen skal bli gjeldende.