Sofagrisene 4-trinn

Vi er 4.trinns basen, som holder til i det adskilte bygget øverst i skolegården.

Hverdagen vår er preget av aktivitet og stor selvstendighet hos barna. Vårt motto er "Alle på Sofagrisene skal ha det gøy", og det gjelder både barn og voksne.

Hilsen Barbara, Maylen, Dela, Theepa, Julie og Bernhard.)

 

 

Sofagrisene (4.trinn):    23 00 53 82

Barbara barbar2901@osloskolen.no