Ledelse og ansatte

Ledelsen på Korsvoll skole

Rektor: Kathrine Selvikvåg Malme

Assisterende rektor: Hugo Braathen

Undervisningsinspektør: Janne Christine Standahl 

Telefon: 23 00 53 70

Drawing of a city

Administrasjon og andre ansatte

Ansvarlig AKS: Pilar Henie

Kontorleder: Synøve Grønerød

Konsulent: Siri Flægstad Nordhagen

Vaktmester: Rune Sterner

Renholdere: Kirsten Bergersen og Elmas Cetin

Sosiallærer: Toril Høiem

 

Telefon: 23 00 53 70

Drawing of a city

Lærere

1.trinn

Guro, Magnus, Kamilla, Kikki og Inger

2.trinn

Maria, Ane, Tone S og Merete

3.trinn

Gry, Martine, Sigurd, Kari Beate og Astrid

4.trinn

Anders, Nina, Halfdan, Elin og Alexander S

5.trinn

Tone O, Ruben, Ola, Martine og Anette

6.trinn

Erlend, Sissel, Linn, Bente, Morten og Marius

7.trinn

Olaf, Alexander B, Lukas, Tove og Helen

D-gruppa:

Hanne, Caroline og Sandra

Andre lærere:

Mirza, Carla og Karin

Drawing of a city