Ledelse og ansatte

Ledelsen på Korsvoll skole

Rektor: Olav Knutsen
Assisterende rektor: Janne Christine Standahl
Undervisningsinspektør: Øyvind Gjermshus
Aktivitetsskoleleder (AKS): Dan Lorntzsen

Administrasjon og andre ansatte

Kontorleder: Astrid Synøve Grønnerød
Konsulent:  Pilar Henie
IKT-driftsansvarlig: Desmand Pushparajah
Sosiallærer: Toril Høiem
Renholdere: Kirsten Bergersen og Elmas Cetin

Ansatte skoleåret 2020/2021:

1. trinnslærere:
Rik Gubler
Lotte Gryttenholm
Martine Edesberg Myrvoll
Sissel Wivegh 
Anne Kristin Poeton (Kikki)

2. trinnslærere:
Sigurd V.Gunnarsen 
Cecilie Antonsen
Ingeborg Arnesen 
Merete Fischer

3. trinnslærere:
Tone S. Ormbostad 
Magnus Kroken 
Gry Homlong
Bente Brunland

4. trinnslærere:
Lillian Gåsemyr
Anders Eriksen
Halvard Mysen
Kamilla Hvidsten Habash
Ylva Helseth

5. trinnslærere:
Linn Østby 
Halfdan Bruknapp 
Randi Birkevold
Mathias Ullebø Garlid
Hanne Korsnes

6. trinnslærere:
Lukas Paulsen 
Nina Statle 
Tea Andersen Juul
Mirza Jakupovic
Tove Undlien (mat og helse)

7. trinnslærere:
Erlend Gjestrud 
Alexander Sommerstad 
Gitle Solstad Brekke 
Tina Johansen
Mats Hansen

D-gruppen
Hanne Carlsen
Kjersti Due
Maja Aasbø

Fag-, ressurslærere:
Carla Backer (bibliotek + 3.trinn)
Olaf A. Tollefsen (musikk)
Johanne Solhaug Asp (leseveileder)
Rigmor Nicole Berge (leseveileder + 3.trinn)
Aman Singh (spes.ped.)
Ragnhild S. Arnesen (4.trinn)
Maren Kaupang
Astrid Berger Høj (regneveileder + 7.trinn)
Endre Clemens Hoff