Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Ledelsen på Korsvoll skole

Rektor: Svein Søvde
Assisterende rektor: Janne Christine Standahl
Undervisningsinspektør: Øyvind Gjermshus
Aktivitetsskoleleder (AKS): Eivind Øverås

Administrasjon og andre ansatte

Kontorleder: Pilar Henie
Økonomiansvarlig: Joel Kolomoni
IKT-driftsansvarlig: Desmand Pushparajah
Sosiallærer: Toril Høiem
Renholdere: Elmas Cetin

Ansatte skoleåret 2021/2022:

1. trinnslærere:
Anna Nordaunet (kontaktlærer 1A)
Lotte Gryttenholm (kontaktlærer 1B)
Gry Homlong (kontaktlærer 1C)
Maren Kaupang (kontaktlærer 1D)
Lise Glosimot Kjeldsberg (timelærer)
Nina Statle (timelærer)

2. trinnslærere: 
Lene Renate Veiseth (kontaktlærer 2A)
Ingeborg T. Arnesen (kontaktlærer 2B)
Tea Andersen Juul (kontaktlærer 2C)
Merete Fischer (timelærer)

3. trinnslærere: 
Andrea Pedersen (kontaktlærer 3A)
Rik Gubler (kontaktlærer 3A)
Gitle Solstad Brekke (kontaktlærer 3B)
Beate Haugsdal (kontaktlærer 3C)
Sissel Wivegh (timelærer)

4. trinnslærere: 
Alexander Sommerstad (kontaktlærer 4A)
Cecilie Antonsen (kontaktlærer 4B)
Sigurd Vinger Gunnarsen (kontaktlærer 4C)
Bente Brunland (timelærer)
Nasra Mirre (timelærer)

5. trinnslærere: 
Erlend Gjestrud (kontaktlærer 5A)
Magnus Kroken (kontaktlærer 5B)
Tina Johansen (kontaktlærer 5C)

6. trinnslærere: 
Lillian Gåsemyr (kontaktlærer 6A)
Anders Didrik Eriksen (kontaktlærer 6B)
Halvard Mysen (kontaktlærer 6C)
Mathias Ullebø Garlid (timelærer)

7. trinnslærere:
Linn Østby (kontaktlærer 7A)
Endre Clemens Hoff (kontaktlærer 7B)
Randi Birkevold (kontaktlærer 7C)

D-gruppen
Kjersti Due (kontaktlærer)
Emely Thon Hjersing (kontaktlærer)
Ivar Mørk (kontaktlærer)
Hanne Carlsen (kontaktlærer)

Fag-, ressurslærere:
Carla Backer (bibliotek)
Rigmor Nicole Berge (leseveileder)
Anders Bregård (spesialpedagog)
Martine Myrvoll Edesberg (permisjon)
Mats Hansen (timelærer og vikarinnkaller)
Ylva Helseth (timelærer og spes. ped.)
Mirza Jakupovic (timelærer)
Hanne Korsnes (timelærer)
Kjell-Christian B. Markset (spes. ped.)
Tone Sivertsen Ormbostad (timelærer)
Viktoria Skjøldt (spes. ped.)
Olaf Alexander Tollefsen (timelærer)
Tove Undlien (timelærer)
John Atle Lukas Paulsen (permisjon)
Anette Sandvær (permisjon)

Assistenter:
Sissel Bjørnholt (skole) 
Kathrine Eriksen (skole og AKS)
Linn Frostad (AKS)
Katharina Frølich (permisjon)
Aksel Furu (AKS)
Zahra Ghorbani (skole og AKS)
Heck Haugen (skole og AKS)
Analiza Visto Galola (skole og AKS)
Georg Ianke (AKS)
Didrik Jørgensen (skole og AKS)
Malar Ketheeswaran (AKS)
Vilde Kårhus (AKS)
Karl Aspevoll Omdahl (skole)
Amal Osso (skole og AKS)
Ellen Peersen (AKS)
Stian T. Strengelsrud (skole og AKS)
Theepa Thanabalasingam (skole og AKS)
Selvarany Thevathas (skole og AKS)
Kristoffer Weibye-Grønn (skole og AKS)
Linn Olsen Evjen (AKS)
Mourad Jarrari (AKS)
Peder Elliot Langnes-Øyen (skole og AKS)
Fredrikke Weider Sviggum (skole og AKS)
Sunniva Flesland (AKS)
Olivia Mlinaric Tenvig (AKS)
Ebru Akdas (skole og AKS)
Tobias Mattson (skole og AKS)
Helena Mariero Olasveengen (AKS)
Estine Madeleine Sæby (AKS)

Baseledere AKS:
Amandip Kaur Sangha (1. trinn)
Christina Johannessen (2. trinn)
Selvarany Thevathas (3. trinn)
Heck Haugen (4.-5. trinn)
Tobias Mattson (D-klassen)