Ledelse og ansatte

Ledelsen på Korsvoll skole

 

Rektor: Olav Knutsen

Assisterende rektor: Hugo Braathen

Undervisningsinspektør: Janne Christine Standahl

 

Administrasjon og andre ansatte

 

Kontorleder: Synøve Grønerød

Konsulent:  Pilar Henie

Renholdere: Kirsten Bergersen og Elmas Cetin

Sosiallærer: Toril Høiem

Ansvarlig AKS: Dan Lorntzsen

Telefon: 23 00 53 70

 

 

1. trinnslærere:
Sissel Wivegh
Hanna Bjønnes Karlsen
Marte Kustås
Anne Kristin Poeton
Inger Tønsager
Carla Backer
Kari Beate MO

2. trinnslærere:
Olaf Tollefsen
Martine Myrvoll Olsen
Sigurd V.Gunnarsen
Merete Fischer

3. trinnslærere:
Guro Lian
Magnus Kroken
Kamilla Hvidseten Habash
Anders Eriksen
Franco Roche
Julian Råbu
Aman Singh

4. trinnslærere:
Erlend Gjestrud
Alexander Sommerstad
Tone Spilling
Gry Gomlong

5. trinnslærere:
Hanne Sønju
Linn Østby
Tove Undlien
Ingeborg Arnesen

6. trinnslærere:
Lukas Paulsen
Nina Statle
Halfdan Bruknapp
Bente Arnholdt
Mirza Jakupovic

7. trinnslærere:
Tone S. Ormbostad
Ruben Lifjeld
Børge Arntzen
Kjell-Christian Markset
Helen Rønningstad
Anette Sandvær

D-gruppen
Hanne Carlsen
Kjersti Due
Lise-Marie Lia