Ledelse og ansatte

Ledelsen på Korsvoll skole

 

Rektor: Olav Knutsen

Assisterende rektor: Hugo Braaten

Undervisningsinspektør: Janne Christine Standahl

 

Administrasjon og andre ansatte

 

Kontorleder: Synøve Grønerød

Konsulent:  Pilar Henie

Renholdere: Kirsten Bergersen og Elmas Cetin

Sosiallærer: Toril Høiem

Ansvarlig AKS: Dan Lorntzsen

Telefon: 23 00 53 70

 

Skoleåret 2018/2019:

1. trinnslærere:
Tone S. Ormbostad
Magnus Kroken
Gry Homlong
Anne Kristin Poeton (Kikki)
Inger Tønsager

2. trinnslærere:
Sissel Wivegh
Tone Spilling
Marte Kustås
Merete Fischer

3. trinnslærere:
Olaf Tollefsen
Martine Myrvoll Olsen
Sigurd V.Gunnarsen
Kamilla Hvidsten Habash

4. trinnslærere:
Guro Lian
Ingeborg Arnesen
Tea Andersen Juul
Ruben Lifjeld
Franco Roche

5. trinnslærere:
Erlend Gjestrud
Alexander Sommerstad
Gitle Solstad Brekke
Anders Eriksen

6. trinnslærere:
Hanne Sønju
Linn Østby
Kjell-Christian Markset
Tove Undlien
Elin Beate Billa

7. trinnslærere:
Lukas Paulsen
Nina Statle
Halfdan Bruknapp
Mirza Jakupovic
Anette Sandvær

Fag-, ressurslærere:
Carla Backer
Kari Beate Mo
Aman Singh
Karin Teigen Bakke
Astrid Berger Høj

D-gruppen
Hanne Carlsen
Kjersti Due
Elin Baltzersen