Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Ledelsen på Korsvoll skole

Rektor: Svein Søvde
Assisterende rektor: Janne Christine Standahl
Undervisningsinspektør: Øyvind Gjermshus
Aktivitetsskoleleder (AKS): Eivind Øverås

Administrasjon og andre ansatte

Kontorleder: Pilar Henie
Økonomiansvarlig: Joel Kolomoni
IKT-driftsansvarlig: Desmand Pushparajah
Sosiallærer: Toril Høiem
Renholdere: Elmas Cetin

Ansatte skoleåret 2023/2024:

1. trinnslærere:
Sigurd Vinger Gunnarsen (kontaktlærer 1A)
Julie Dyrlie (kontaktlærer 1B)
Cecilie Antonsen (kontakltlærer 1C)
Ingrid Grønvold (kontaktlærer 1D)
Faglærer: Martine M. Edesberg

2. trinnslærere:
Anna Nordaunet (kontaktlærer 2A)
Lotte Gryttenholm (kontaktlærer 2B)
Gry Homlong (kontaktlærer 2C)
Maren Kaupang (kontaktlærer 2D)
Faglærere: Lise G. Kjeldsberg, Merete Fissher

 

3. trinnslærere: 
Rikke Rønning (kontaktlærer 3A)
Siri Forsell (kontaktlærer 3B)
Tea Andersen Juul (kontaktlærer 3C)
Faglærere: Tone Ormbostad, Hanne Carlsen

4. trinnslærere: 
Andrea Pedersen (kontaktlærer 4A) 
Edvard Olafsen (kontaktlærer 4B)
Mats Hansen/ Ida Marie Bjørklund (kontaktlærere 4C)
Faglærer: Bente Brunland

5. trinnslærere: 
Alexander Sommerstad (kontaktlærer 5A)
Endre C. Hoff/ Tora Brøyn (kontaktlærere 5B)
Victoria R. Eldby (kontaktlærer 5C)
Faglærer: Olaf Tollefsen


6. trinnslærere:
 
Erlend Gjestrud (kontaktlærer 6A)
Nina Statle (kontaktlærer 6B)
Tina Johansen/Mathias Garlid (kontaktlærere 6C)
Faglærere: Lisa Bjerketveit , Tove Undlien

7. trinnslærere: 
Lillian Gåsemyr (kontaktlærer 7A)
Mirza Jakupovic (kontaktlærer 7B)
Halvard Mysen (kontaktlærer 7C)
Faglærer:Linn Østby


D-gruppen
Kjersti Due (kontaktlærer)
Emely Thon Hjersing (kontaktlærer)
Ivar Mørk (kontaktlærer)

Fag-, ressurslærere:

Magnus Kroken
Carla Backer (bibliotek)
Rigmor Nicole Berge (leseveileder)
Anders Bregård (spesialpedagog)
Ylva Helseth (timelærer og spes. ped.)
Hanne Korsnes (permisjon)
Kjell-Christian B. Markset (spes. ped.)
Viktoria Skjøldt (spes. ped.)


Assistenter:
Sissel Bjørnholt (skole) 
Kathrine Eriksen (skole og AKS)
Linn Frostad (AKS)
Aksel Furu (AKS)
Zahra Ghorbani (skole og AKS)
Georg Ianke (AKS)
Didrik Jørgensen (skole og AKS)
Malar Ketheeswaran (AKS)
Amal Osso (skole og AKS)
Ellen Peersen (AKS)
Stian T. Strengelsrud (skole og AKS)
Sunniva Flesland (AKS)
Helena Mariero Olasveengen (AKS)
Estine Madeleine Sæby (AKS)

Baseledere AKS:
Amandip Kaur Sangha (1. trinn)
Selvarany Thevathas (2. trinn)
Christina Johannessen (3. trinn og D-klassen)
Heck Haugen (4.-5. trinn)