Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Ledelsen på Korsvoll skole

Fung. rektor: Jan Ljøner
Assisterende rektor: Janne Christine Standahl
Undervisningsinspektør: Øyvind Gjermshus
Aktivitetsskoleleder (AKS): Dan Lorntzsen

Administrasjon og andre ansatte

Kontorleder: Pilar Henie
Økonomiansvarlig: Joel Kolomoni
IKT-driftsansvarlig: Desmand Pushparajah
Sosiallærer: Toril Høiem
Renholdere: Kirsten Bergersen og Elmas Cetin

Ansatte skoleåret 2021/2022:

1. trinnslærere:
Lene Reate Veiseth
Ingeborg Arnesen 
Tea Andersen Juul
Tone S. Ormbostad 
Anna Nordaunet
Anne Kristin Poeton (Kikki)

2. trinnslærere: 
Rik Gubler
Lotte Gryttenholm
Martine Edesberg Myrvoll
Sissel Wivegh
Maren Kaupang

3. trinnslærere: 
Sigurd V. Gunnarsen 
Cecilie Antonsen
Alexander Sommerstad 
Merete Fischer

4. trinnslærere: 
Magnus Kroken 
Gry Homlong
Erlend Gjestrud
Bente Brunland

5. trinnslærere: 
Lillian Gåsemyr
Anders Eriksen
Halvard Mysen
Kamilla Hvidsten Habash

6. trinnslærere: 
Linn Østby 
Halfdan Bruknapp 
Randi Birkevold
Mathias Ullebø Garlid
Tina Johansen

7. trinnslærere:
Lukas Paulsen 
Nina Statle 
Mirza Jakupovic
Endre Clemens Hoff
Gitle Solstad Brekke 

D-gruppen
Hanne Carlsen
Kjersti Due
Maja Aasbø

Fag-, ressurslærere:
Carla Backer (bibliotek + 3.trinn)
Hanne Korsnes (Kunst og Håndverk)
Olaf A. Tollefsen (musikk)
Johanne Solhaug Asp (leseveileder - permisjon)
Rigmor Nicole Berge (leseveileder + 3.trinn)
Tove Undlien (mat og helse, 4. og 6.trinn))
Mats Hansen (timelærer)
Aman Singh (spes.ped.)
Anders Bregård (spes.ped)
Viktoria Skjøldt (spes.ped)
Ylva Helseth (spes.ped)
Astrid Berger Høj (regneveileder + 3.trinn)