Ledelse og ansatte

Ledelsen på Korsvoll skole

Rektor: Olav Knutsen
Assisterende rektor: Hugo Braaten
Undervisningsinspektør: Janne Christine Standahl

Administrasjon og andre ansatte

Kontorleder: Astrid Synøve Grønnerød
Konsulent:  Pilar Henie
IKT-driftsansvarlig: Desmand Pushparajah
Sosiallærer: Toril Høiem
Ansvarlig AKS: Dan Lorntzsen
Renholdere: Kirsten Bergersen og Elmas Cetin

Ansatte skoleåret 2019/2020:

1. trinnslærere:
Rik Gubler
Sigurd V.Gunnarsen
Ingeborg Arnesen
Inger Tønsager 
Anne Kristin Poeton (Kikki)

2. trinnslærere:
Tone S. Ormbostad
Magnus Kroken
Gry Homlong
Merete Fischer

3. trinnslærere:
Sissel Wivegh
Anders Eriksen
Halvard Mysen
Bente Brunland

4. trinnslærere:
Olaf Tollefsen
Halfdan Bruknapp 
Randi Birkevold 
Kamilla Hvidsten Habash

5. trinnslærere:
Lukas Paulsen
Nina Statle
Tea Andersen Juul

6. trinnslærere:
Erlend Gjestrud
Alexander Sommerstad
Gitle Solstad Brekke
Tina Johansen

7. trinnslærere:
Hanne Sønju
Linn Østby
Kjell-Christian Markset
Mathias Ullebø Garlid

D-gruppen
Hanne Carlsen
Kjersti Due
Elin Baltzersen

Fag-, ressurslærere:
Carla Backer
Tove Undlien
Mirza Jakupovic
Johanne Solhaug Asp
Rigmor Nicole Berge
Aman Singh
Franco Roche
Astrid Berger Høj