Hovedseksjon

Rutiner

Leksetid

Det er leksetid på 2.-4.trinn. Det vil si at barna får et rom hvor de kan gjøre lekser, med en voksen fra AKS som påser at det er ro og hjelper de som trenger det.

På 1. trinn følger vi anbefalingene fra lærerne, at leksene de får det første året, egner seg best å gjøres hjemme hvor dere foresatte kan følge opp barnet deres tettere.

Natur, miljø og bærekraftlig utvikling

Barna skal gis varierte muligheter for å bli glade i naturen og nærmiljøet. De skal lære å ta vare på naturen og bidra til bevisste handlinger for et bedre miljø.

Vi har ukentlige turer i nærmiljøet hvor barna får benytte den flotte naturen rundt Korsvoll som arena for læring. Her skal barna få mulighet for undring, refleksjon og utforskning i naturen og lære om å ta klimabevisste valg både i nåtid og for fremtiden.

Fysisk aktivitet

Frilek er en viktig del av dagen til barna. Hver dag er vi ute og leker med ball, hoppetau, i sandkassen, i klatrestativ osv.  Her skal barna få utfolde seg. Om vinteren drar vi på aketurer, skøyter, har egne skikurs, osv. I ferieklubbene drar vi på lengre turer.

Vi bruker gymsalene på skolen, hvor barna har mulighet til å utfolde seg i flere idretter. Det pleier også å være tilbud om kurs i sjakk, fra Sjakklubben av 1911s ungdom.

Kunst, kultur og kreativitet

I tillegg til de daglige aktivitetene som å tegne, male og perle lager vi ting av naturen, garn, stoff, papp, silkepapir osv. for å lære litt om bruk av forskjellige materialer. 

Vi lager også jul og påskepynt og lærer litt om de norske tradisjonene. Vi leser bøker med barna og har bibliotek en gang i uka. I ferieklubbene drar vi ofte på ekskursjoner til spennende museer eller andre steder. 

Mat og helse 

Vi har et nytt og spennende mattilbud. Les mer om det her.

Ferieklubb

Aktivitetsskolen holder åpnet fra kl.7.30 – 16.45 i alle skolens ferier og fridager.

Det sendes ut egen påmelding til slike dager og det er viktig at dere leverer innen fristen da bemanning og program settes opp etter antall påmeldte barn.

Leveres ikke påmeldingen, anser vi det som om barnet ikke kommer.

Beskjeder

Beskjeder fra foresatte til AKS skal alltid gis skriftlig. Det er viktig at vi får beskjed om permanent endring i avtaler vedrørende barnet. Det skal gis beskjed til AKS dersom det er endring i rutiner, ved henting av andre en foresatte, gå hjem selv, klokkeslett og lignende.

Barna uten skriftlig beskjed, vil ikke bli sendt avgårde fra AKS. Når barna skal være med hverandre hjem, skal vi alltid ha beskjed fra foresatte til begge barna. Vi ønsker alle faste avtaler for henting/gå hjem sendes AKS til baseleder på e-post eller skolemelding.

Beskjeder som gjelder samme dag må sendes til baseleder innen kl.12.

Inn og utkryssing/ Henting på AKS

Morgenåpning er på Katta (basen for 3.trinn), vi åpner kl.7.30 og er der frem til kl. 8.15 da alle går ut for lek og oppstilling. Alle barna må krysse seg inn på morgen AKS frem til vi går ut.

Når barna er ferdige på skolen vil AKS ansatte komme til klasserommene.

Her ropes alle opp, og de barna som skal være på AKS krysses inn. Når barna går hjem eller hentes, skal foresatte krysse barnet ut og gi beskjed til en voksen fra AKS. Dette er veldig viktig, slik at vi til enhver tid har oversikt over hvem som er på AKS.

Du må selv komme inn å hente barnet ditt, og ikke ringe for å be om at barnet blir sendt ut. Dette i første rekke av sikkerhetsmessige grunner, men også for å unngå å bruke så mye av kapasiteten på basen til telefonansvar… Alle barna må rydde etter seg når de blir hentet/går hjem.

(NB- AKS har ikke ansvaret for barna før og etter inn/utkryssing) 

Dagsrytme og måltider

Etter innkryssing leker barna ute fram til ca. kl.14.15. Fem minutter før ringer vi inn, og alle barna går til klasserommene hvor vi spiser.

Vi øver på garderoberutinene og god håndhygiene, før vi har en hyggelig matstund der en voksen leser en bok eller har tavleleker. Resten av dagen kan barna velge mellom frilek og organiserte aktiviteter inne eller ute.

Alle aktiviteter er frivillige, og barna velger selv hva de vil gjøre. Personalets rolle er å tilrettelegge for ulike aktiviteter, og å delta i leken når det ligger til rette for det.

Når klokken er 16.30 går alle barna som ikke er hentet/gått hjem, til Katta (3.trinns basen), for en rolig avslutning frem til kl.16.45 da AKS stenger.

Aktiviteter og kurs

Vi har forskjellige aktiviteter og kurs hver dag. Vi sender en ukeplan med alle aktiviteter i skolens portal.

I henhold til Rammeplanen for Aktivitetsskolen, skal innholdet på AKS bære preg av aktiviteter i de 5 målområdene og læringsstøttende aktiviteter.

Informasjon og påmelding til kursene vil finnes fra høsten på vår hjemmeside https://korsvoll.osloskolen.no/ og kommer i forkant av kursene per e-post. Kursene ledes av AKS sine ansatte. Kursene koster ikke noe utover det dere betaler for AKS. 

Telefonbruk

Om barna har med mobiltelefon på AKS, så må den være i sekken mens barna er på skolen/AKS.

Barna kan ta kontakt med de voksne på AKS/baseleder om de har behov for å kontakte dere foresatte, så hjelper vi dem med det. Barna kan normalt ikke benytte AKS telefonen til å gjøre avtaler med foreldre og venner. Avtaler om å være med noen hjem osv. skal gjøres før AKS tiden, og vi må da få beskjed av foresatte før kl.12.

Ingen barn får gå hjem uten at vi har fått beskjed fra foresatte, om man ikke har fast avtale.