Hovedseksjon

Rutiner

Aktivitetsskolen (AKS) er et tilbud før og etter skoletid, og i noen av skolens ferier. AKS er Oslo sin skolefritidsordning (SFO).

Tilbudet i AKS planlegges av de ansatte på AKS etter rammeplanen for AKS og i tråd med AKS sine fire temaområder:

Natur, miljø og bærekraftlig utvikling

Barna skal gis varierte muligheter for å bli glade i naturen og nærmiljøet. De skal lære å ta vare på naturen og bidra til bevisste handlinger for et bedre miljø.

Vi har ukentlige turer i nærmiljøet hvor barna får benytte den flotte naturen rundt Korsvoll som arena for læring. Her skal barna få mulighet for undring, refleksjon og utforskning i naturen og lære om å ta klimabevisste valg både i nåtid og for fremtiden.

Fysisk aktivitet

Frilek er en viktig del av dagen til barna. Hver dag er vi ute og leker med ball, hoppetau, i sandkassen, i klatrestativ osv.  Her skal barna få utfolde seg. Om vinteren drar vi på aketurer, skøyter, har egne skikurs, osv. I ferieklubbene drar vi på lengre turer.

Vi bruker gymsalene på skolen, hvor barna har mulighet til å utfolde seg i flere idretter.

Kunst, kultur og kreativitet

I tillegg til de daglige aktivitetene som å tegne, male og perle lager vi ting av naturen, garn, stoff, papp, silkepapir osv. for å lære litt om bruk av forskjellige materialer. 

Vi lager også jul og påskepynt og lærer litt om de norske tradisjonene. Vi leser bøker med barna og har bibliotek en gang i uka. I ferieklubbene drar vi ofte på ekskursjoner til spennende museer eller andre steder. 

Mat og helse 

Vi har et nytt og spennende mattilbud. Les mer om det her.

Leksetid

Barn i AKS har krav på leksetid. Det vil si at barna får et rom hvor de kan gjøre lekser, med en voksen fra AKS som påser at det er ro og hjelper de som trenger det. Dette er ikke 1-til-1 leksehjelp. 

På 1. trinn følger vi anbefalingene fra lærerne, at leksene de får det første året, egner seg best å gjøres hjemme hvor dere foresatte kan følge opp barnet deres tettere.

Ferieklubb

Aktivitetsskolen holder åpnet fra kl.7.30 – 16.45 i alle skolens ferier og fridager.

Det sendes ut egen påmelding til slike dager og det er viktig at dere leverer innen fristen da bemanning og program settes opp etter antall påmeldte barn.

Påmelding gjøres i IST Home appen. 

Beskjeder

Beskjeder til AKS skal alltid gis fra foresatte, ikke gjennom barna. I IST Home appen kan du registrere de fleste beskjeder for ditt barn. Er det noe spesielt som du vil gi beskjed om som du ikke får lagt inn i IST Home appen (f. eks. at du vil informere om en bursdag og at hele klassen skal være med) kan du sende en mail eller Skolemelding direkte til baseleder. Det skal gis beskjed til AKS dersom det er endring i tiden barnet skal være på AKS, ved henting av andre enn foresatte, dersom barnet skal gå hjem selv, hvis barnet skal være med noen andre hjem og hvis barnet skal på noen eksterne aktiviteter som ikke er i regi av oss (sjakk, tennis, fotball etc.). Uten beskjed fra foresatte, vil ikke barnet bli sendt avgårde fra AKS. Merk at når barn skal være med hverandre hjem trenger vi beskjed fra foresatte til begge barn.

Du må forvente noe behandlingstid fra du legger inn en beskjed til den blir registrert av oss, så vær tidlig ute. Haster det må du ringe basetelefonen, men husk at AKS har ansvaret for nesten 400 barn at og det kan fort bli veldig mange telefonsamtaler. Vi ber deg planlegge i god tid og respektere at telefonen er til hastebeskjeder. Benytter du deg av IST home appen er du sikret at beskjeden blir mottatt av noen på AKS, men sender du mail/Skolemelding kan det ved fravær skje at mottakeren ikke får lest beskjeden i tide.

Inn og utkryssing/ Henting på AKS

Dersom barna kommer til AKS før skolestart, så er morgenåpning på Solstua (basen til 1.trinn), fra kl. 7.30. Vi er der frem til kl. 8.15 da alle går ut for lek og oppstilling. Alle barn som AKS skal ha ansvaret for må komme inn på Solstua og bli krysset inn av en voksen på AKS. Det siste kvarteret når vi er ute inspiserer de voksne ute og passer på alle barna, uavhengig av om de er på AKS eller ikke. Dersom du har lastet ned IST Home appen vil du motta et varsel når ditt barn blir krysset inn eller går fra AKS. Det gjør at du kan vite at barnet ditt har kommet trygt frem på skolen og blitt tatt imot av en voksen eller at barnet har gått fra AKS og er på vei hjem. Sikkerhet er viktig for oss og vi håper dere bruker IST Home appen til å styrke skole-hjem samarbeidet.

Når barna er ferdige på skolen vil ansatte fra AKS overta i klasserommet. Her foretas et opprop, og de barna som skal være på AKS krysses inn (du vil motta et varsel i IST Home appen når ditt barn blir krysset inn). Når barna går hjem eller hentes, skal de krysses ut fra AKS. Dette er veldig viktig, slik at vi til enhver tid har oversikt over hvem som er på AKS. Du kan få oversikt over ditt barn sin AKS-hverdag gjennom IST Home appen. Der kan du legge inn beskjeder, henteavtaler og oppholdsplaner samt motta varsel når ditt barn kommer og går til/fra AKS. 

Du må selv komme inn å hente barnet ditt, og ikke ringe for å be om at barnet blir sendt ut. Dette av hensyn til sikkerhetsmessige grunner, men også for å unngå å bruke så mye av kapasiteten på basen til telefonansvar. Vi synes også det er veldig hyggelig å få snakke med deg i forbindelse med hentingen! Husk også å hjelpe til med å sørge for at ditt barn rydder etter seg før dere går.

(NB- AKS har ikke ansvaret for barna før og etter inn/utkryssing) 

Dagsrytme og måltider

Etter innkryssing vil vi enten spise eller gå ut å leke avhengig av programmet for dagen. Måltidene i AKS kan dere lese mer om her.

I utetiden kan barna drive frilek og de voksne på AKS vil aktivt inspisere og være tilstede i barnas lek. I tillegg har vi noen ganger organiserte aktiviteter og leker som de ansatte arrangerer, men dette er et supplerende tilbud og er helt frivillig for barna å delta i. Vi vet at utetiden kan oppleves som et stort hav og at det kan være litt skummelt eller vanskelig å finne noen å leke med. De voksne følger aktivt med på at alle barna har det bra på AKS, men dersom dere hører noe om dette hjemme ber vi dere ta kontakt med AKS så vi kan sette inn noen tiltak for at ditt barn også skal komme inn i lek. 

Når klokken er 16.30 begynner vi å runde av for dagen og det siste kvarteret før stenging kan barna drive med rolige aktiviteter frem til de blir hentet/går hjem.

Aktiviteter og kurs

Vi har forskjellige aktiviteter og kurs hver dag innenfor AKS sine fire temaområder i rammeplanen for AKS.

Nytt fra i år er at vi har satt opp egne kursperioder gjennom hele året med aktiviteter og kurs i regi av våre egne ansatte og i samarbeid med eksterne aktører. Disse kan du lese mer om her. 

Telefonbruk

Dersom barna har med mobiltelefon på skolen/AKS, så må den ligge i sekken gjennom hele dagen.

Barna kan ta kontakt med de voksne på AKS/baseleder dersom de har behov for å kontakte dere foresatte, så hjelper vi dem med det. Men merk at barna normalt ikke kan benytte AKS telefonen til å avtale lekeavtaler med foreldre og venner. Slike avtaler må planlegges av dere foresatte og dere må gi beskjed til AKS. Ingen barn får gå hjem uten at vi har fått beskjed fra foresatte.

Smartklokker 

Mange barn har i dag smartklokker og bruker disse for å kommunisere med foresatte i AKS-tiden. Vi anbefaler at dere lager klare regler hjemme om hva barnet kan ringe dere om og husk at vi trenger beskjed fra dere foresatte dersom dere har blitt enige om noe. En enkel, praktisk løsning, er å sende en SMS til barnet som de kan vise til en voksen på AKS så kan vi håndtere beskjeden. Vi ønsker ikke at dere ringer barnet og avtaler noe for så at barnet videreformidler denne beskjeden til de ansatte på AKS i frykt for at det skal skje en feil.