Vår profil

Prosessen mot ny visjon:

Etter drøftinger i personalet og ledelsen, ble det våren 2011, påbegynt arbeidet med en ny visjon for Korsvoll skole. Prosessen mot ny visjon foregikk hele skoleåret 2011-2012, og sluttproduktet ser du resultatet av ovenfor. Elever, ansatte på skole og AKS og foresatte har bidratt med innspill under hele prosessen, mens en styringsgruppe har "holdt i trådene". I oppstartsfasen hadde vi hjelp fra Sven Mollekleiv, mens vi i sluttfasen hadde hjelp fra Patrick Wivegh for å lage logo.

Grenseløs læring:

Med grenseløs læring ønsker vi å få frem de høye ambisjonene for skolen. Vi ønsker å legge til rette for at hver enkelt elev får ut sitt potensiale til det maksimale. I tillegg skal det være fokus på mulighetene. Det å kunne være kreativ og utfordrende, uten å bli for bundet opp av rammene.

I hodet – I hjertet – I beina:

Med i hodet, i hjertet, i beina ønsker vi å få fram hvor viktig det er å ha med hele mennesket i læringsprosessen.

De seks stammene i logoen skal symbolisere de seks grunnverdiene som skal kjennetegne skolen og dens virke. De seks er:

  • Kunnskap
  • Engasjement
  • Fellesskap
  • Aktivitet
  • Selvstendighet
  • Kreativitet

Trærne i logoen har en dobbel betydning.

Skolen ligger tett opp til Marka, og skolegården er preget av mange og flotte trær. Som trærne er skolen i stadig utvikling, vokser og strekker seg.