Hovedseksjon

Vår profil

Skolen er primært en tre-parallell, men har også trinn med fire parallelle klasser, samt en byomfattende spesialgruppe som vi er veldig stolte av. Aktivitetsskolen har ca. 390 barn fordelt på fem baser.

Skolen har et læringsmiljø vi er stolte av. Vi har fokus på å skape høy grad av trivsel for både elever og ansatte.

Skolen oppgraderes kontinuerlig, og fremstår som innbydende. 

Skolen har investert betydelig i IKT-utstyr. Det betyr bærbare maskiner og iPader til elevene, bærbare maskiner til de ansatte og Smartboard i alle klasserom.

Gjennom hardtarbeidende elever, foresatte som følger godt opp og veldig flinke pedagoger så presterer elevene hos oss veldig god. Dette kommer blant annet frem på statlige kartlegginger, Osloprøver og nasjonale prøver, samt flotte utstillinger på skolen.

Skolens visjon:

Etter drøftinger i personalet og ledelsen, ble det våren 2011 påbegynt arbeidet med en ny visjon for Korsvoll skole. Prosessen mot ny visjon foregikk hele skoleåret 2011–2012, og sluttproduktet ser du resultatet av på bildet over.

Elever, ansatte på skole og AKS og foresatte har bidratt med innspill under hele prosessen, mens en styringsgruppe har "holdt i trådene". I oppstartsfasen hadde vi hjelp fra Sven Mollekleiv, mens vi i sluttfasen hadde hjelp fra Patrick Wivegh for å lage logo.

Grenseløs læring:

Med grenseløs læring ønsker vi å få frem de høye ambisjonene for skolen. Vi ønsker å legge til rette for at hver enkelt elev får ut sitt potensiale til det maksimale. I tillegg skal det være fokus på mulighetene. Det å kunne være kreativ og utfordrende, uten å bli for bundet opp av rammene.

I hodet – I hjertet – I beina:

Med i hodet, i hjertet, i beina ønsker vi å få fram hvor viktig det er å ha med hele mennesket i læringsprosessen.

De seks stammene i logoen skal symbolisere de seks grunnverdiene som skal kjennetegne skolen og dens virke. De seks er:

  • Kunnskap
  • Engasjement
  • Fellesskap
  • Aktivitet
  • Selvstendighet
  • Kreativitet

Trærne i logoen har en dobbel betydning. Skolen ligger tett opp til Marka, og skolegården er preget av mange og flotte trær. Som trærne er skolen i stadig utvikling, vokser og strekker seg.