Hovedseksjon

Rutiner ved elevskade

Hvis eleven blir brakt til lege/legevakt, husk å få med epikrise. Denne skal leveres kontoret på skolen så snart som mulig. Skolen sender da skademelding med epikrisen til trygdekontoret.

NB! Det må benyttes lege/legevakt med offentlig tilskudd hvis det skal søkes refusjon. Trygdekontoret og forsikringen dekker ikke privat lege/legevakt!

  • Regningen betales av foresatte, men blir refundert av trygdekontoret når kvittering sendes dem. Husk å sende originalen!
  • En gang i året sender skolen en oppgave til Oslo Forsikring (kommunens forsikringsselskap) over elever som er meldt trygdekontoret siste år.
  • Ved evt. senskader tar man kontakt med skolen eller forsikringsselskapet. Alt avhengig av hvor lang tid det har gått siden skaden skjedde.
  • Hvis skaden krever taxikjøring, ved brukket ben, forstuvning etc. må skolen kontaktes for dette, det er skolen som bestiller og ordner med skolekjøring. Dette krever legeerklæring.

Skolens kontor er behjelpelig ved spørsmål.