Hovedseksjon

Aktivitetstilbud - Korsvoll

Jenter på yoga.

Formålet

Målet med kursrekkene er at barna skal oppleve at det skjer noe annerledes på AKS - noe nytt og spennende.
Enten det er å lære seg en ny ferdighet eller få muligheten til å gjøre mer av det man liker best. Vi ønsker at i AKS kan barna få teste ut nye ting og utvide horisonten. Kanskje får de prøve en ny idrett eller dans? Kanskje er det noen forskerspirer blant oss, eller noen som bare ønsker å være mer ute i naturen? Kanskje er det noen som har lyst til å lære å lage mat eller noen kreative sjeler som vil skape et eget produkt de kan være stolte av? Uansett hva det er så er målet at tilbudet skal være lærerikt og gøy og i tråd med rammeplanen for AKS.

Aktiviteter i samarbeid med eksterne aktører

Aktivitetene med de eksterne aktørene krever påmelding, slik at instruktørene kan planlegge et godt tilbud. Dersom man ønsker å fortsette med en aktivitet etter at kursperioden er over vil det være mulighet for å melde seg inn videre mot betaling, men dette er helt frivillig, og da ikke lenger i regi av AKS. 

Er du en ekstern aktør som ønsker et samarbeid med oss? Ta en titt her.

Har du tips til oss om andre vi kan samarbeide med? Ta kontakt med oss her.

Frilek

Aktivitetene vil ikke gå utover barnas behov for frilek og vil være et supplerende tilbud noen timer i uken. Det er viktig for oss at barna fortsatt har muligheter for egen lek både ute og inne hver eneste dag.