Driftsstyret

Driftsstyret ved Korsvoll skole møtes fem ganger i året. Driftsstyret har ansvar for å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet. Driftsstyret er rektors nærmeste overordnede når det gjelder driften av skolen.
Styret har ansvaret for å vedta skolens budsjett, samt strategisk plan, årsplan og handlingsplan. Styret skal også behandle skolens årsregnskap og er ansvarlig for skolens årsmelding, herunder skolens resultater knyttet til elevenes faglige og sosiale utvikling.
Driftsstyret har avgjørelsesmyndighet i saker som er tillagt det av direktøren for Utdanningsetaten.

Korsvoll skoles Driftsstyre 2016/2017:

Driftsstyreleder: Annike Refvem (foreldrerepresentant)

Øvrige medlemmer:
Anders Sookermany (foreldrerepresentant)
Guro Lian (ansattrepresentant)
Martine M. Olsen (ansattrepresentant)
Tor Løken (Frp)
Geri Kjærnli (Høyre)
Lillis Rabbing (SV)