Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret ved Korsvoll skole møtes fem ganger i året. Driftsstyret har ansvar for å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet. Driftsstyret er rektors nærmeste overordnede når det gjelder driften av skolen.
Styret har ansvaret for å vedta skolens budsjett, samt strategisk plan, årsplan og handlingsplan. Styret skal også behandle skolens årsregnskap og er ansvarlig for skolens årsmelding, herunder skolens resultater knyttet til elevenes faglige og sosiale utvikling.

Driftsstyret har avgjørelsesmyndighet i saker som er tillagt det av direktøren for Utdanningsetaten.

Saksframlegg vil vanligvis legges i innkallingsdokumentet. 

Korsvoll skoles Driftsstyre i perioden 01.01.22–31.12.23:

 • Driftsstyreleder: Morten Danielsen ( forelder og politisk representant, Mdg Mobil: 938 62 953)
 • Øvrige medlemmer:
  • Eli Aspelund (nestleder-foreldrerepresentant)
  • Karen Gjelsvik Hetland (foreldrerepresentant)
  • Hanne Korsnes (ansattrepresentant)
  • Linn Østby (ansattrepresentant)
  • Knut Meiner (politisk representant, H)
  • Borgar Aamås (politisk representant, V)