Driftsstyret

Driftsstyret ved Korsvoll skole møtes fem ganger i året. Driftsstyret har ansvar for å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet. Driftsstyret er rektors nærmeste overordnede når det gjelder driften av skolen.
Styret har ansvaret for å vedta skolens budsjett, samt strategisk plan, årsplan og handlingsplan. Styret skal også behandle skolens årsregnskap og er ansvarlig for skolens årsmelding, herunder skolens resultater knyttet til elevenes faglige og sosiale utvikling.

Driftsstyret har avgjørelsesmyndighet i saker som er tillagt det av direktøren for Utdanningsetaten.

Korsvoll skoles Driftsstyre i perioden 01.01.20–31.12.21:

 • Driftsstyreleder: Eli Aspelund (foreldrerepresentant)
 • Øvrige medlemmer:
  • Henrik Kolderup (foreldrerepresentant)
  • Gitle Solstad Brekke (ansattrepresentant)
  • Linn Østby (ansattrepresentant)
  • Knut Meiner (ekstern)
  • Morten Danielsen (nestleder - ekstern)
  • Borgar Aamås (ekstern)