Trollhulen 2-trinn

Trollhulen er 2. trinnsbasen.

Trollhulen fokuserer på å fremme sosialt miljø, lek og aktiviteter. Aktivitetstilbudet tar utgangspunkt i de fem målområdene i rammeplanen for Aktivitetsskolen.

* Natur, teknikk og miljø
* Fysisk aktivitet og lek
* Kunst, kultur og kreativitet
* Mat og helse
* Leksetid

Hilsen Didrik, Greta, Lisa, Johannes, Thea Marie og Oscar.

Kontaktinformasjon trollhulen:
tlf. 23 00 53 83
Johanne: jokia009@osloskolen.no 
eller AKS-leder, Dan Lorntzsen: Dan.Lorntzsen@ude.oslo.kommune.no

For å gi beskjeder til avdelingen kan du sende e-post til Johanne eller Dan, senest klokken 12:00 samme dag. Vennligst forsøk å holde telefonsamtalene til basen til et minimum. Når barna er på AKS er alle voksne fullt opptatte med å være der for dem.