Trollhulen 2-trinn

Trollhulen er 2 trinns basen.

Trollhulen fokuserer på å fremme sosialt miljø, lek og aktiviteter. AKtivitetstilbudet tar utgangspunkt i de 5 målområdene i rammeplanen for Aktivitetsskolen.

* Natur, teknikk og miljø

* Fysisk aktivitet og lek

* Kunst, kultur og kreativitet

* Mat og helse

* Leksetid

 

Hilsen Nicholas, Greta, Lisa, Cathrine, Didrik og Jonas

 

Kontaktinformasjon trollhulen:

Trollhulen (2.trinn):        23 00 53 83

Baseleder Nicholas

Nikra020@osloskolen.no