Hovedseksjon

Samarbeidsavtale med eksterne aktører

Våre samarbeidspartnere

Dersom dere allerede har et samarbeid med oss eller har ønsker om å starte et nytt er det viktig at dere er klar over følgende:

  • Aktiviteter i regi av AKS skal ikke medfølge noen ekstra kostnad for foresatte. Ønsker dere et samarbeid med oss må vi få til en annen betalingsordning. AKS har begrenset økonomi, men med totalt nesten 400 elever i ordningen er det en stor gruppe barn det er mulig å rekruttere fra, dersom samarbeidet er populært.
  • Vi kommuniserer tilbudet ut til alle og tar oss av påmelding. Når barna er med på aktiviteten er det en aktivitet i regi av AKS og vi har ansvaret for beredsskapsplanene (f.eks. hvis brannalarm utløses). 
  • Ønsker dere å få til et samarbeid med oss kan dere kontakte oss her.

Andre eksterne samarbeidspartnere 

De ansatte på AKS sin primæroppgave er å lage et godt tilbud til barna som er der. Vi ønsker derfor å verne de ansatte mot å bruke for mye tid og ressurser på å følge barna til eksterne aktiviteter som ikke er i samarbeid med oss.

Derfor trenger vi av dere:

  • At dere informerer tydelig til foresatte at AKS ikke har ansvar for kommunikasjonen mellom eksterne aktører og foresatte. Vi har ikke kapasitet til å ringe hjem å sjekke om barnet skal på en ekstern aktivitet, når det ikke er meldt ifra. Dette skaper forsinkelser for dere og oss, og det er fryktelig kjedelig for barna det går utover. Det er foresatte som har ansvar for å gi beskjeder til AKS.
  • Av hensyn til beredsskap ønsker vi likevel at deltakerlister sendes på e-post til basene/trinnene det gjelder så fort som mulig. De skal inneholde navn på barnet, stedet der kurset skal foregå, klokkeslett og navn og tlf. på instruktørene, men igjen så presiserer vi at det er foresatte som må gi beskjed til AKS og gi samtykke til at barnet skal på aktiviteten
    • Hvis timen er avlyst/endret skal basen få beskjed på e-post/telefon så fort som mulig. Etter klokken 12.00 er vi ikke tilgjengelig på e-post, da ber vi om at dere ringer telefonen. Her finner dere kontaktinformasjon. 
  • Deltakeren må hentes/leveres på basen, det er ikke mulig å ringe til basen for å be oss om å sende barnet. Barna skal ikke gå alene inne på skolen, dette av hensyn til brannforskriftene.
  • Hvis brannalarmen utløses er det instruktøren på kurset som er den ansvarlige for barnet/barnegruppen, og må sørge for å kjenne til skolens brannforskrifter og oppmøteplass.
  • Dersom aktiviteten deres krever betaling sender vi ikke ut informasjon til foresatte på vegne av dere.

Med ønske om fortsatt godt samarbeid.