Samarbeidsavtale med eksterne aktører

De ansatte på AKS sin primæroppgave er å lage et godt tilbud til barna som er der. Vi ønsker derfor å verne de ansatte mot å bruke for mye tid og ressurser på å følge barna til de eksterne aktivitetene.
Vi har satt opp noen retningslinjer nedenfor:

At dere informerer tydelig til foresatte, at AKS ikke har ansvar for kommunikasjonen mellom aktører og foresatte. Dere informerer foresatte og de skal informere dere om eventuelle endringer eller avtaler med barnet.

Deltakerlisten sendes på epost til basene/trinnene det gjelder så fort som mulig. De skal inneholde navn på barnet, stedet der kurset skal foregå, klokkeslett og navn og tlf. på instruktørene.

Hvis timen er avlyst/endret skal basen få beskjed på telefonen så fort som mulig da vi ikke kan lese innkommende epost etter kl.12.00.

Deltakeren må hentes/leveres på basen, det er ikke mulig å ringe til basen for å be om å sende barnet. Barna skal ikke gå alene inne på skolen, dette av hensyn til brannforskriftene.

Hvis brannalarmen utløses er det instruktøren på kurset som er den ansvarlige for barnet/barnegruppen, og må sørge for å kjenne til skolens brannforskrifter og oppmøteplass.

Med ønske om fortsatt godt samarbeid. 

Mvh, 
Rektor, Kathrine S. Malme
AKS-leder, Pilar R. Henie