Hovedseksjon

Samarbeidsavtale med eksterne aktører

De ansatte på AKS sin primæroppgave er å lage et godt tilbud til barna som er der. Vi ønsker derfor å verne de ansatte mot å bruke for mye tid og ressurser på å følge barna til eksterne aktiviteter.

Derfor trenger vi av dere:

  • At dere informerer tydelig til foresatte, at AKS ikke har ansvar for kommunikasjonen mellom aktører og foresatte. Vi har ikke kapasitet til å ringe hjem å sjekke om barnet skal på en ekstern aktivitet, når det ikke er meldt ifra. Dette skaper forsinkelser for dere og oss, og det er fryktelig kjedelig for barna det går utover.
  • Deltakerlister sendes på e-post til basene/trinnene det gjelder så fort som mulig. De skal inneholde navn på barnet, stedet der kurset skal foregå, klokkeslett og navn og tlf. på instruktørene. 
  • Hvis timen er avlyst/endret skal basen få beskjed på telefonen så fort som mulig da vi ikke har mulighet til å lese innkommende e-post etter kl. 12.00. Her finner dere kontaktinformasjon. 
  • Deltakeren må hentes/leveres på basen, det er ikke mulig å ringe til basen for å be oss om å sende barnet. Barna skal ikke gå alene inne på skolen, dette av hensyn til brannforskriftene.
  • Hvis brannalarmen utløses er det instruktøren på kurset som er den ansvarlige for barnet/barnegruppen, og må sørge for å kjenne til skolens brannforskrifter og oppmøteplass.

Med ønske om fortsatt godt samarbeid.