Hovedseksjon

Overordnet del av læreplanen

Overordnet del av læreplanverket består av denne innledningen, gjengivelse av formålsparagrafen og tre kapitler:

  1. Opplæringens verdigrunnlag,
  2. Prinsipper for læring, utvikling og danning og
  3. Prinsipper for skolens praksis.

Læreplanene for fag beskriver fagenes innhold og mål. Overordnet del gir retning for opplæringen i fag, og alle fag bidrar til å realisere opplæringens brede formål. Hele læreplanverket er grunnlaget for opplæringen, og de ulike delene henger tett sammen og må brukes sammen.

Den overordnede delen beskriver det grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis i hele grunnopplæringen. Den skal også ligge til grunn for samarbeidet mellom hjem og skole.

Last ned presentasjon fra foreldremøtet (høsten 2018).

Last ned Overordnet del av læreplanen.