Hovedseksjon

Kontakt

Leder for Aktivitetsskolen:

Eivind Øverås
Tlf. 23005370 - Tast 2 for AKS
E-post: per.overas@osloskolen.no

Basene og baseledere: 

Solstua (1. trinn):
Tlf. 915 67 257
Aman amandip.sangha@osloskolen.no

Trollhulen (2. trinn):
Tlf. 915 65 873
Selvarany  selvarany.thevathas@osloskolen.no

Katta (3. trinn):
Tlf. 915 67 501

Christina christina.johannessen@osloskolen.no

Sofagrisene (4. trinn og 5. trinn): 
Tlf. 915 65 881
Heck  heck.haugen@osloskolen.no

Furua (D-gruppa): 
Tlf. 477 00 625
Christina christina.johannessen@osloskolen.no