Hovedseksjon

Skolens handlingsplan for et trygt og godt psykososialt skolemiljø

Korsvoll skole skal bidra til utvikling av grunnleggende holdninger som toleranse, samhold og sosiale ferdigheter. Våre elever skal føle seg trygge på skolen og vite at vi bryr oss om dem. Skolens målsetting er et skolemiljø som oppleves trygt og godt av alle.

Opplæringsloven slår fast at alle elever har rett til et godt skolemiljø. Skolen er pålagt å jobbe systematisk og forebyggende. Her finner du skolens handlingsplan for et trygt og godt psykososialt skolemiljø.

God klasseledelse og godt samarbeid med foresatte er svært viktig for å lykkes med å bygge gode inkluderende miljøer. Dersom noen elever opplever krenkelser eller utrygghet oppfordrer vi til å ta kontakt!
Vi ønsker å løse alle saker så raskt som mulig.

Relevante dokumenter: