Skolens handlingsplan for et trygt og godt psykososialt skolemiljø

Opplæringsloven slår fast at alle elever har rett til et godt skolemiljø. Skolen er pålagt å jobbe systematisk og forebyggende. Her finner du skolens handlingsplan for et trygt og godt psykososialt skolemiljø: Last ned.

God klasseledelse og godt samarbeid med foresatte er svært viktig for å lykkes med å bygge gode inkluderende miljøer. Dersom noen elever opplever krenkelser eller utrygghet oppfordrer vi til å ta kontakt!
Vi ønsker å løse alle saker så raskt som mulig.

Olweus-programmet mot mobbing er en del av skolens handlingsplan og har vært det siden 2002. Du finner informasjon om hvordan vi jobber med programmet her: Last ned. 
Les også: Året rundt med Dan Olweus

 

Andre dokumenter:
Skolens tiltak for å skape et godt lærings- og skolemiljø
Den gode inspeksjonen på Korsvoll skole og AKS