Kjøp av utvidet tid for barn med deltidsplass

Barn med deltidsplass kan normalt benytte seg av to hele dager i skolens ferier, eller opptil 12 timer per uke i vanlige skoleuker og inneklemte dager.

Ved behov er det mulig å kjøpe hele ekstra dager i ferieukene og til inneklemte dager.

For å kjøpe ekstra dager må skjemaet nedenfor fylles ut og leveres til AKS-leder senest to måneder før den aktuelle ferien/inneklemte dagen.

Skjemaet finnes også på alle våre baser. Vi jobber med å finne en enklere elektronisk løsning.

Modell for kjøp av utvidet tid ble vedtatt på driftstyremøte 16. januar 2019.