Hovedseksjon

Kjøp av utvidet tid for barn med deltidsplass

For å kjøpe ekstra dager må skjemaet nedenfor fylles ut og leveres til AKS-leder innen søknadsfristen.

Skjemaet finnes også på alle våre baser. Vi jobber med å finne en enklere elektronisk løsning.

Modell for kjøp av utvidet tid ble vedtatt på driftstyremøte 16. januar 2019.