Permisjonsreglement

Oslostandard for behandling av permisjonssoknader.pdf 

 

Det gis ikke permisjon i perioder med forberedelser og gjennomføring av

  • Statlige kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Osloprøver
  • Eksamener, muntlig og skriftlig
  • Prøver og vurderingssituasjoner slik det framgår av skolens terminplan/prøveplan

Det er ikke vanlig å gi permisjon til ferie, treningssamlinger eller liknende, eller når eleven har udokumentert fravær.

Du finner søknadsskjema her:
www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/permisjon-fra-skolen/

Send inn signert søknadsskjema til Osloskolens postmottak: postmottak@ude.oslo.kommune.no.
Merk e-posten med "Søknad om fri" og skolens navn.