Hovedseksjon

Permisjonsreglement

Vi gir ikke permisjon i perioder med forberedelser og gjennomføring av

  • Statlige kartleggingsprøver
  • Nasjonale prøver
  • Osloprøver
  • Eksamener, muntlig og skriftlig
  • Prøver og vurderingssituasjoner slik det framgår av skolens terminplan/prøveplan

Det er ikke vanlig å gi permisjon til ferie, treningssamlinger eller liknende, eller når eleven har udokumentert fravær.

Oslostandard for behandling av permisjonssoknader (pdf)

Slik søker du:  

Du finner søknadsskjema på Oslo kommunes nettsider

Send inn signert søknadsskjema til Osloskolens postmottak: postmottak@ude.oslo.kommune.no. Merk e-posten med "Søknad om fri" og Korsvoll skole.