Hovedseksjon

Matjungelen

Matjungelen er et aktivitetsprogram for SFO/AKS som er utviklet av Folkelig, i partnerskap med Opplysningskontoret for frukt og grønt, Høgskulen på Vestlandet og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet på oppdrag fra Helsedirektoratet. Tilbudet er et ledd i oppfølging av Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold.

Matjungelen har som formål å skape engasjement og nysgjerrighet rundt matens betydning for helse og miljø for barn på AKS. Med Matjungelen får barna oppdage en jungel av mat, de får rom til å utforske ulike råvarer og smaker, og oppleve matglede i fellesskap. Det legges vekt på at AKS-tiden er barnas fritid, og aktivitetene vil derfor være lekpreget og aktiviserende. Dette er ikke ment som undervisningsopplegg.

Les mer om matjungelen