E-post og postadresse

E-post:

postmottak@ude.oslo.kommune.no
NB! Skriv "Korsvoll skole" i emnefeltet

 

Postadresse:

Oslo kommune, Utdanningsetaten
Korsvoll skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo