Hovedseksjon

Bruk av læringsbrett

Leser på ipad

Elevene ved Korsvoll skole skal oppleve en bedre og mer variert skolehverdag hvor kompenserende hjelp fra læringsbrettet, vil støtte dem i læringen. Det skal være naturlig og trygt for elevene å delta i klassens faglige fellesskap. Alle elever skal føle seg som en del av klassens faglige og sosiale fellesskap, så vel med som uten bruk av læringsbrett.

LK20 stiller strenge og tydelige krav til bruk av teknologi og digital teknologi i skolen. Et eksempel på dette er at det i kompetansemålene for 2. klassinger i norsk er at elever skal “lese med sammenheng og forståelse på papir og digitalt og bruke enkle strategier for leseforståelse” og “skrive tekster for hånd og med tastatur”. Videre stiller opplæringsloven, forvaltningsloven, lov om universell utforming, personopplysningsloven m.fl. klare krav til både bruk av teknologi og hvordan teknologien skal brukes.

Les mer her