Hovedseksjon

Skolens historie

Korsvoll skole

Skolen ble tatt i bruk i 1963, og i 1964 stod den ferdig utbygd.

Rektorer

Tove Pihl var skolens rektor fra 1963 til hun døde i 1987. Hun var meget avholdt som skoleleder og et samfunnsengasjert menneske. Hun var stortingsrepresentant en periode, og var også leder for FNs barneårskomitè i 1979. Gunnar Randsborg overtok som rektor etter Tove Pihl. Han hadde da jobbet på Korsvoll siden 1964, og hadde 16 års erfaring som inspektør før han tok fatt på rektorjobben. Etter Randsborg fulgte Knut Hedmann, Åse Vigdis Degerud, Kari Røst Linna, Kathrine Selvikvåg Malme og Olav Knutsen som rektorer.

I dag er det Svein Søvde som er rektor. 

Nytt tilbygg

Etter at skolen ble bygget i 1963 ble den fort full. Høsten 1997 kom L-97 med skolestart for 6-åringene. Skolen fikk et nytt tilbygg for å gi plass til de nye førsteklassene, og en spesialklasse for barn med spesielle behov.

Brannen

Rett etter skolestart i 1997 skjedde det noe som ingen kunne drømme om. En ulykksalig hendelse førte til at skolen så godt som ble totalskadet av brann. Det nye tilbygget ble heldigvis ikke skadet av brannen. Det tok 2 år før nye og mye større Korsvoll skole stod ferdig til en pris rundt 100 mill.kr.

Resultatet ble et flott skolebygg med en ekstra etasje i hovedbygningen, flere klasserom, eget bibliotek, to gymsaler, et lite amfi med scene, arbeidsplasser til lærerne og et trivelig personalrom.

 

For mer informasjon om skolens historie, se https://kulturpunkt.org/no/kulturpunkt/7497

 

Viktige årstall i Korsvoll skoles historie

1963 Tatt i bruk for første gang

1964 Ferdig utbygd

1997 Brann og nytt tilbygg

2012 Ny visjon: Grenseløs læring i hodet - i hjertet - i beina