Skolens historie

Korsvoll skole

Hvem er vi?

Korsvoll skole er en 1-7 skole med ca. 600 elever og ca. 80 ansatte, hvorav 40 lærere. Skolen ligger flott plassert med Nordmarka rett over veien. Skolen er en tre-parallell, men har også en byomfattende spesialgruppe som vi er veldig stolte av. Aktivitetsskolen har ca 300 barn fordelt på fem baser.

Korsvoll skole har vært en Olweusskole siden 2002, og har et læringsmiljø vi er stolte av. Vi har fokus på å skape høy grad av trivsel for både elever og ansatte.

Skolen oppgraderes kontinuerlig, og fremstår som veldig innbydense. Skolen har investert betydelig i IKT-utstyr. Det betyr bærbare maskiner og IPader til elevene, bærbare maskiner til de ansatte og Smartboard i alle klasserom.

Gjennom hardtarbeidende elever, foresatte som følger godt opp og veldig flinke pedagoger så presterer elevene hos oss veldig god. Dette kommer blant annet frem på statlige kartlegginger, osloprøver og nasjonale prøver, samt flotte utstillinger på skolen.

Historie

Skolen ble tatt i bruk i 1963 og i 1964 stod den ferdig utbygd. Tove Pihl var skolens rektor fra 1963 til hun døde i 1987. Hun var meget avholdt som skoleleder og et samfunnsengasjert menneske. Hun var stortingsrepresentant en periode, og var også leder for FNs barneårskomitè i 1979. Gunnar Randsborg overtok som rektor etter Tove Pihl. Han hadde da jobbet på Korsvoll siden 1964, og hadde 16 års erfaring som inspektør før han tok fatt på rektorjobben. Etter Randsborg fulgte Knut Hedmann, Åse Vigdis Degerud, Kari Røst Linna og Kathrine Selvikvåg Malme som rektorer. I dag er det Olav Knutsen som er rektor. 

Etter at skolen ble bygget i 1963 ble den fort full. Høsten 1997 kom L-97 med skolestart for 6-åringene. Skolen fikk et nytt tilbygg for å gi plass til de nye førsteklassene, og en spesialklasse for barn med spesielle behov.

Brannen

Rett etter skolestart i 1997 skjedde det noe som ingen kunne drømme om. En ulykksalig hendelse førte til at skolen så godt som ble totalskadet av brann. Det nye tilbygget ble heldigvis ikke skadet av brannen. Det tok 2 år før nye og mye større Korsvoll skole stod ferdig til en pris rundt 100 mill.kr. Resultatet ble et flott skolebygg med en ekstra etasje i hovedbygningen, flere klasserom, eget bibliotek, to gymsaler, et lite amfi med scene, arbeidsplasser til lærerne og et trivelig personalrom.

Viktige årstall i Korsvoll skoles historie

1963 Tatt i bruk for første gang

1964 Ferdig utbygd

1997 Brann og nytt tilbygg

2002 Blir Olweusskole

2012 Ny visjon: Grenseløs læring i hodet - i hjertet - i beina

Drawing of a city