Hovedseksjon

Byomfattende spesialgruppe

D-klassen

Tre spesialpedagoger og tre assistenter er tilknyttet gruppen. Opplæringen foregår i hel klasse, i små grupper (med 2-3 elever), og en-til-en. I det pedagogiske arbeidet vektlegges det forutsigbarhet og struktur. Vi bruker mye visuell støtte i opplæringen som er tilpasset den enkelte elev. Vi benytter oss av tegn-til-tale, bilder og annen alternativ supplerende kommunikasjon. Undervisningen er temabasert og forankret i årsplaner. Vi bruker ulike strategier og metoder for opplæring, tilpasset den enkelte elevs behov. Alle elever har en individuell opplæringsplan (IOP) som utarbeides i tråd med sakkyndig vurdering og gjeldende læreplan. Samarbeid med foresatte skjer gjennom jevnlig kommunikasjon og møter.

Elevene i spesialavdelingen har et felles klasserom, et tilhørende oppholdsrom, samt tre grupperom. Vi har tilgang til skolens bibliotek, gymsal og skolekjøkken. I tillegg benytter vi skolens flotte uteområder og naturskjønne nærmiljø, til opplæring og i pauser.

Skoledagen varer fra kl. 08.30-13.00/13.30. AKS Furua er et eget AKS-tilbud som alle elevene i avdelingen (1.-7. trinn) kan benytte seg av. AKS Furua har åpningstid kl. 07.30-08.30 og etter skoletid frem til kl 16.45. Flere av assistentene følger elevene både på skole og AKS.

Elevene i spesialavdelingen har rett til skoletransport med Oslo taxi.

Søknad om plass i spesialskole/gruppe
Oslo kommune har et begrenset antall plasser i kommunale spesialskoler og spesialgrupper ved ordinære grunnskoler. Foresatte til elever med omfattende behov for spesialundervisning kan søke plass ved disse tilbudene. Elevenes mulighet til å få plass i spesialskole/spesialgrupper er avhengig av antall ledige plasser. På Oslo kommunes hjemmesider kan man lese mer om de ulike tilbudene i kommune. Søknad til spesialgruppene sendes til Elevforvaltningen/Inntak i Utdanningsetaten.

  • For skolestartere er fristen 15.12.
  • For de som går i ordinær klasse er fristen 01.12.
  • For de som allerede går i spesialgruppe, men som skal over på ungdomstrinnet neste år, er fristen 01.11.

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/spesialundervisning/

Søknaden sendes i samarbeid med elevens foresatte og nærskole/barnehage. Elevforvaltningen tildeler plasser.

Ta kontakt med skolens ledelse for mer informasjon.