Skolehelsetjenesten

Helsesøster: Haldis B Nistad
E-post: halldis-b.nistad@bna.oslo.kommune.no
Tlf: 23 00 53 79 / 95 47 08 39
Tilstede:
tirsdag
onsdag
fredag

 

Helsesøster: Heidi Persson Bunde
E-post: heidi.persson.bunde@bna.oslo.kommune.no
Tlf: 23 00 53 79 / 9483555
Tilstede:
mandag
onsdag
torsdag

 

 

 

Helsesøster holder til i vaktmesterboligen like ved skolen.
Heidi har ansvar for 4-7. trinn ved henvendelser, og Halldis 1.-3. trinn og D- gruppa. 

Det er skolehelsetjenester på alle skolene i bydelen. Skolehelsetjenesten arbeider med elevenes trivsel og skolemiljø. Tilbudet omfatter blant annet helseveiledning og vaksiner til skoleelever.

Alle vaksiner er frivillige, og det blir gitt informasjon til foresatte i forkant av vaksineringen.

Helsesøster har fast tid på skolen. Hun kan ha samtaler individuelt eller i grupper på forskjellige klassetrinn. Målsettingen med dette er å nå barn og unge så ofte som mulig med temaer som fremmer god helse. Helsesøster kan delta i foreldremøter og temakvelder på skolen, og de har et tverrfaglig samarbeid med lærere og andre yrkesgrupper knyttet til skolen, bydelen og spesialisthelsetjenesten. Skolehelsetjenesten drives etter kommunehelseloven, veileder for helsestasjonen og skolehelsetjenesten og Oslo kommunes vedtekter. Tjenesten er et gratistilbud til barn og unge i grunnskolen og deres foresatte, og alle ansatte tilknyttet skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider

Informasjon fra skolehelsetjenesten:


Vaksiner:


Lenke til P.I.S 
(P.I.S står for Plan for implementering av skilsmissegrupper i skolen.)