Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleiere

Julie Dalvik
Tlf: 47 67 17 91
Tilstede: mandag-fredag

Kristi Bergset
Tlf: 905 17 689
Tilstede: tirsdag, onsdag og torsdag

 

E-post: skolehelsetjenesten.korsvoll@bna.oslo.kommune.no

 

Helsesykepleier holder til i D-bygget like ved skolen.

Det er skolehelsetjenester på alle skolene i bydelen. Skolehelsetjenesten arbeider med elevenes trivsel og skolemiljø. Tilbudet omfatter blant annet helseveiledning og vaksiner til skoleelever.

Alle vaksiner er frivillige, og det blir gitt informasjon til foresatte i forkant av vaksineringen.

Helsesykepleier har fast tid på skolen. Hun kan ha samtaler individuelt eller i grupper på forskjellige klassetrinn. Målsettingen med dette er å nå barn og unge så ofte som mulig med temaer som fremmer god helse.

Helsesykepleier kan delta i foreldremøter og temakvelder på skolen, og de har et tverrfaglig samarbeid med lærere og andre yrkesgrupper knyttet til skolen, bydelen og spesialisthelsetjenesten. Skolehelsetjenesten drives etter kommunehelseloven, veileder for helsestasjonen og skolehelsetjenesten og Oslo kommunes vedtekter.

Tjenesten er et gratistilbud til barn og unge i grunnskolen og deres foresatte, og alle ansatte tilknyttet skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider

Informasjon fra skolehelsetjenesten:


Vaksiner:


Lenke til P.I.S 
(P.I.S står for Plan for implementering av skilsmissegrupper i skolen.)

Våre helsesykepleiere står bak podkasten "Hjertesnakk". Sjekk ut!