Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleiere:

Julie Dalvik
Telefon: 47671791
Tilstede: mandag til fredag

Kristi Bergset
Telefon: 90517689
Tilstede: onsdag til fredag

Halldis B. Nistad
Telefon: 95470839
Tilstede: tirsdag og torsdag

E-post: skolehelsetjenesten.korsvoll@bna.oslo.kommune.no
Helsenorge: Vi ber om at personlige og sensitive opplysninger ikke sendes på epost eller SMS, men i Helsenorge.
Foresatte kan bruke helsenorge.no for å kontakte skolehelsetjenesten. Slik gjør du:
• Logg deg inn på helsenorge.no.
• Velg barnet det gjelder.
• Klikk på helsekontakter.
• Under helsekontakter finner du skolehelsetjenesten.
• Skriv en melding for å komme i kontakt med skolehelsetjenesten.

 

Helsesykepleier holder til i D-bygget like ved skolen.

Det er skolehelsetjenester på alle skolene i bydelen. Skolehelsetjenesten arbeider med elevenes trivsel og skolemiljø. Tilbudet omfatter blant annet helseveiledning og vaksiner til skoleelever.

Alle vaksiner er frivillige, og det blir gitt informasjon til foresatte i forkant av vaksineringen.

Helsesykepleier har fast tid på skolen. Hun kan ha samtaler individuelt eller i grupper på forskjellige klassetrinn. Målsettingen med dette er å nå barn og unge så ofte som mulig med temaer som fremmer god helse.

Helsesykepleier kan delta i foreldremøter og temakvelder på skolen, og de har et tverrfaglig samarbeid med lærere og andre yrkesgrupper knyttet til skolen, bydelen og spesialisthelsetjenesten. Skolehelsetjenesten drives etter kommunehelseloven, veileder for helsestasjonen og skolehelsetjenesten og Oslo kommunes vedtekter.

Tjenesten er et gratistilbud til barn og unge i grunnskolen og deres foresatte, og alle ansatte tilknyttet skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider

Informasjon fra skolehelsetjenesten:


Vaksiner:


Lenke til P.I.S 
(P.I.S står for Plan for implementering av skilsmissegrupper i skolen.)

Våre helsesykepleiere står bak podkasten "Hjertesnakk". Sjekk ut!