Hovedseksjon

Kalender

Barnetog på Korsvoll

Velkommen til 17. mai ved Korsvoll skole.

Kl. 08.00. Flaggheis

Deretter tale av elevrådsleder og underholdning av 3. trinn

08:30 Barnetoget starter

09:30 Barnetoget tilbake til skolen

 

16:00 og utover:  Underhodning og aktiviteter

Vel møtt!