Råd  og veiledning - covid 19

Koronainformasjon

Råd og retningslinjer vedrørende koronaviruset (Covid-19)

Følgende veiledning er tatt fra skolens smittevernveilkeder og fra Folkehelseinstituttet (FHI). 

Flytskjema for barn med nyoppståtte luftveisinfeksjoner

Hvis du har symptomer på covid-19 bør du testes.

De vanligste symptomene ved covid-19 likner symptomer ved andre luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Mange har hoste og/eller feber. Senere i forløpet er det en del som utvikler tungpustethet. Ved mindre alvorlig sykdom kan symptomene også minne litt om allergi. Tabellen under kan hjelpe deg med å skille covid-19 fra de vanligste luftveisinfeksjonene og fra allergi.

 

Tabell. Typiske symptomer ved covid-19, forkjølelse og allergi. 

 

Symptomer

Akutte luftveisinfeksjoner

Allergi

Covid-19

Forkjølelse

Influensa

Feber

Hovedsymptom*

Sjelden

Vanlig

Sjelden

Hoste

Hovedsymptom*

Vanlig

Vanlig

Noen ganger

Tungpustethet

Hovedsymptom*

Nei

Sjelden

Noen ganger

Hodepine

Vanlig

Noen ganger

Vanlig

Noen ganger

Slapphet

Vanlig

Noen ganger

Vanlig

Noen ganger

Nedsatt lukte- og/eller smaksans

Vanlig

Noen ganger

Noen ganger

Noen ganger

Muskelverk

Vanlig

Noen ganger

Vanlig

Sjelden

Sår hals

Noen ganger (vanlig hos barn)

Vanlig

Vanlig

Sjelden (men kløe kan forekomme)

Rennende eller tett nese

Noen ganger

Vanlig

Noen ganger

Vanlig

Nysing

Sjelden

Vanlig

Sjelden

Vanlig

*Hovedsymptom er her definert ut ifra WHOs kriterier for mistenkt covid-19. Kilde FHI.

 

For barn som har testet negativt er allmenntilstand viktigst, og lette restsymptomer, som rennende nese, etter gjennomgått luftveisinfeksjon behøver ikke tillegges vekt.

 

Elever og ansatte skal komme på skolen/AKS:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan elever komme tilbake når de har god allmenntilstand og ansatte komme tilbake når de er symptomfrie. 
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte i skole/AKS som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen/AKS dersom de får symptomer (se under).
 • Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese, rennende/kløende øyne) kan møte på skole/AKS.
 • Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveis-infeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme på skolen/AKS såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.
 • Noen barn kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. Disse elevene kan komme på skolen/AKS dersom allmenntilstanden er god og eleven er tilbake i sin vanlige form.

 

Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen/AKS?

Det er viktig at foresatte får tydelig beskjed og forstår grunnen til at barn med symptomer ikke skal møte på skole/AKS.

Elever og ansatte med luftveissymptomer:

 • Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart. 
 • Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte på skole/AKS. Ansatte skal hode seg hjemme til de er symptomfrie, mens elever skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god. 

Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19:

 • Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskriften som regulerer isolasjon er gitt av Helsedirektoratet.

Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:

 • Helsetjenesten beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskriften som regulerer karantene er gitt av Helsedirektoratet.

Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon:

 • Skal ikke møte på skole/AKS, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna. Foresatte som har hatt covid-19, men som har avsluttet isolasjon etter anbefaling fra helsetjenesten, kan møte på skolen som normalt.

 

Når sykdom oppstår på skolen/AKS

Det er viktig at elever som får symptomer på luftveisinfeksjon, går hjem (etter varsling til foresatte) eller blir hentet så fort det lar seg gjøre.